Autosampler GC "all in one"

Autosampler GC "all in one"

Autosampler GC "all in one" model HT2800T to unikalny dozownik próbek firmy HTA o kompaktowej budowie, zaprojektowany zarówno do dozowania próbek ciekłych (ALS - Automatic Liquid Sampler), dozowania próbek gazowych z fazy nadpowierzchniowej (Headspace) z jednoczesną mikroekstrakcją do fazy stałej SPME (Solid Phase micro-extraction). Wszystkie parametry i ustawienia systemu wyświetlane są w sposób prosty i przejrzysty co znacznie ułatwia pracę i nie wymaga specjalnego szkolenia personelu. Sterowanie odbywa się za pośrednictwem komputera lub z pozycji klawiatury.

  • Click to enlarge image HT2800T-ekran-dotykowy.png
  • Click to enlarge image HT2800T_widok-z-boku.png
  • Click to enlarge image HT2800T_widok-z-góry.png
  • Click to enlarge image HTA_kaseta.png
  •  

Dodatkowe informacje

Model: HT2800T autosampler typu "all in one"
Typ autosamplera: SPME, Headspace i do próbek ciekłych
Pojemność podajnika: 121 - próbek ciekłych, 42 w technice headspace, 42 w technice SPME
Objętość strzykawki: 0.5; 1; 5; 10, 25, 50 i 100μl - dla próbek ciekłych, 2,5 ml w technice headspace
Objętość próbki: z krokiem co 0.1 μl dla próbek ciekłych, w krokach co 0.01ml dla techniki heaspace
Szybkość dozowania: 1-100 μl/sek
Rodzaj przemycia: pre i/lub post
Tryb przemycia: każdorazowo, pojedyncza fiolka lub grupy fiolek
Objętość rozpuszczalnika: 6 fiolek x10ml
Podgrzewacz: 6-pozycyjny, temperatura 40 – 170°C
Czas inkubacji: 0 – 999 min
Sposób wytrząsania: orbitalne
Waga: 10 kg
Wymiary: 330 x 640 x 320 mm
Więcej w tej kategorii:« Autosampler GC Headspace