Biblioteki widm IR i NIR NICODOM - wersje cyfrowe

Biblioteki widm IR i NIR NICODOM - wersje cyfrowe

Biblioteki widm NICODOM oferują duży wybór widm IR i NIR w formie cyfrowej, kompatybilnych z oprogramowaniami najpopularniejszych spektrometrów IR. Bazy widm zostały podzielone na mniejsze pakiety pod względem rodzaju zawartych w nich związków lub ich zastosowania w poszczególnych dziedzinach. Dostępne są też pakiety zbiorcze oferujące więcej widm związków w atrakcyjnej cenie.

Dodatkowe informacje

kod: NICODOM IR - polimery
NDPST-X: Biblioteka widm IR polimerów: starter ilość widm 931
NDPOA-X: Biblioteka widm IR polimerów i dodatków - ilość widm 3 954
NDCOA-X: Biblioteka widm IR powłok - ilość widm 1816
NDFIB-X: Biblioteka widm IR włókien - ilość widm 457
NDLPID-X: Biblioteka widm IR barwników i pigmentów - ilość widm 1400
NDPAP-X: Biblioteka widm IR polimerów: pakiet zbiorczy - ilość widm 6 701
kod: NICODOM IR - pakiety
NDCUS-X: Biblioteka widm IR pakiet indywidualny
NDUPS-X: Biblioteka widm IR pakiet uniwersalny - ilość widm 16 898
NDUPP-X: Biblioteka widm IR pakiet uniwersalny PLUS - ilość widm 21 498
PDPADP-X: Biblioteka widm IR pakiet zaawansowany - ilość widm 55 000
PDPPPA-X: Biblioteka widm IR pakier profesjonalny - ilość widm 160 000
kod: NICODOM IR - chemikalia
NDCHB-X: Biblioteka widm IR chemikaliów: starter - ilość widm 1 404
NDORG-X: Biblioteka widm IR związków organicznych - ilość widm 5 020
NDING-X: Biblioteka widm IR związków nieorganicznych - ilość widm 1 167
NDPCH-X: Biblioteka widm IR substancji chemicznych: pakiet zbiorczy - ilość widm 6 187
kod: NICODOM IR - związki niebezpieczne/toksyczne
NDXPL-X: Biblioteka widm IR związków wybuchowych - ilość widm 367
NDHAT-X: Biblioteka widm IR związków toksycznych - ilość widm 2 319
NDENP-X: Biblioteka widm IR zanieczyszczeń środowiskowych - ilość widm 769
NDPES-X: Biblioteka widm IR pestycydów - ilość widm 1 302
NDDRG-X: Biblioteka widm IR narkotyków - ilość widm 1 463
NDSUP-X: Biblioteka widm IR podejrzanych proszków - ilość widm 1 015
NDSOL-X: Biblioteka widm IR rozpuszczalników - ilość widm 445
NDPTH-X: Biblioteka widm IR związków toksycznych i niebezpiecznych: pakiet zbiorczy - ilość widm 7 313
NDFOR-X: Biblioteka widm IR pakiet kryminalistyczny - ilość widm 6 386
kod: NICODOM IR - pakiety według zastosowań
NDLIPCH-X: Biblioteka widm IR farmaceutyków - ilość widm 1 132
SDLLUB-X: Biblioteka widm IR środków smarnych i olejów - ilość widm 2 081
NDLPAM-X: Biblioteka widm IR materiałów artystycznych - ilość widm 1 172
NDLKID-X: Biblioteka widm IR kamieni nerkowych - ilość widm 1 668
NDESE-X: Biblioteka widm IR olejków eterycznych - ilość widm 543
NDPET-X: Biblioteka widm IR petrochemikaliów - ilość widm 1 054
SDLSEC-X: Biblioteka widm IR chemikaliów stosowanych w przemyśle półprzewodnikowym - ilość widm 919
SDLFOO-X: Biblioteka widm IR dodatków do żywności i opakowań - ilość widm 2 762
SDLBIO-X: Biblioteka widm IR substancji biochemicznych - ilość widm 5 343
SDLFFC-X: Biblioteka widm IR aromatów, substancji zapachowych i dodatków kosmetycznych - ilość widm 2 716
kod: Bilioteki widm polimerów prof. Hummela
WDLHIP-X: IR Hummel Industrial Polymers Volume 1-3 - ilość widm transmisyjnych 5 000
WDLHDP-X: IR Hummel Defined Polymers - ilość widm transmisyjnych 2 900
WDLDPB-X: IR Hummel Defined Polymers - baza podstawowa ilość widm transmisyjnych 1 140
kod: Pozostałe biblioteki IR (duże bazy zbiorcze)
SDLALD-X: ATR-FTIR Aldrich - ilość widm ATR 18 513
SDAI12-X: ATR-FTIR Aldrich-Ichem część 1-3 - ilość widm ATR 36 639
WDLIOC-X: Biblioteka widm IR przemysłowych związków organicznych - ilość widm transmisyjnych 20 095
SDKB12-X: Biblioteka widm SDBS FTIR KBr część 1+2 - ilość widm 22 995
SDNU12-X: Baza widm SBDS FTIR Nujol część 1+2 - ilość widm 21 128
SDLIQF-X: Baza widm FTIR Liquid Film - ilość widm 7 019
kod: Bilbioteki NIR
ISNNCM-X: Biblioteka zbiorcza IS NIR - ilość widm 6 049
ISNNST-X: Biblioteka IS NIR starter - ilość widm 1 043
ISNNPH-X: Biblioteka IS NIR farmaceutyków i leków - ilość widm 1 340
ISNNPO-X: Biblioteka IS NIR polimerów i dodatków - ilość widm 1 740
ISNNHA-X: Biblioteka widm IS NIR związków niebezpiecznych i toksycznych - ilość widm 1 718
ISNNDY-X: Biblioteka IS NIR barwników i pigmentów - iloć widm 1 005
kod formatu: Kompatybilny sprzęt
X=1: OMNIC/Nicolet (Thermo)
X=2: Bruker, Opus 4.0 i nowsze
X=3: Grams 32; EFTIR/Essential FTIR; Labcognition, PanoramaTM; Midac; Thermo / Spectral IDTM; HazmatID & other, Smiths/Sensir, Bomem
X=4: Shimadzu, Hyper IR; Labcontrol, Spectacle
X=5: Mattson Winfirst (Thermo)
X=6: Shimadzu, IR Solution
X=7: Perkin Elmer
X=8: JASCO- KnowItAll Bio-Rad, KnowItAll, HaveItAll, Searchmaster
X=9: Varian, Resolutions 4.1 i nowsze, Agilent
X=10: JASCO – Spectra Manager
X=12: ACD
X=13: Lumex