Biblioteki widm NICODOM - wersje książkowe

Biblioteki widm NICODOM - wersje książkowe

W przypadku braku możliwości skorzystania z cyfrowych bibliotek widm wygodnym rozwiązaniem mogą się okazać bazy widm, zebranych w podczerwieni, w tradycyjnej książkowej wersji. Dostępne są zarówno pojedyncze książki zawierające określone grupy związków oraz zestawy książek. W każdej pozycji związki zostały podzielone na wygodne podkategorie. Oprócz samego widma i nazwy związku chemicznego dostępny jest również wzór sumaryczny oraz informacje o masie cząsteczkowej i czystości danej substancji.

Dodatkowe informacje

kod: Książki
NNIRCH: NICODOM NIR Chemical library - ilość widm 2 502
NNIRPH1: NICODOM NIR Pharmaceutical Library - ilość widm 385
NNIRPOL: NICODOM NIR Polymer Library - ilość widm 660
NIN1: NICODOM FTIR Inorganics I. - Minerals - ilość widm 600
NIN2: NICODOM FTIR Inorganics II. - Boron Compounds - ilość widm 300
NIN3: NICODOM FTIR Inorganics III.- Inorganics and Organometallics - ilość widm 700
NIN4: NICODOM FTIR Inorganics IV.- Commercial materials - ilość widm 200
NOILC: NICODOM FTIR Oils and Lubricants - 1 058 widm transmisyjnych + 538 widm ATR
kod: Zestawy książek
NALLB: All IR+ NIR books NIRCH+NIRPH1+NIRPOL+NIN1234+NOILC - 3547 widm NIR oraz 3396 widm IR
NNIRLIBS: All NIR books NIRCH+ NIRPH1+NIRPOL - 3 547 widm NIR
NALLIRB: All IR books NIN1234 + NOILC - 3 376 widm IR
NIN1234: NICODOM FTIR Inorganic Library - ilość widm 1 800