Chromatograf gazowy ze spektrometrem mas GC-MS 6800

Chromatograf gazowy ze spektrometrem mas GC-MS 6800

Chromatograf analityczny GC-MS 6800 jest kompletnym, kompleksowym urządzeniem łączącym w sobie wysoką wydajność i jakość analiz oraz atrakcyjną cenę i niskie koszty eksploatacyjne. Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (GC-MS) stanowi układ o największej możliwej sprawności w zwartej obudowie, która zapewnia dobre sprzężenie GC z MS i małe objętości martwe układu. W chromatografie GC-MS6800 zastosowano wysokiej jakości podzespoły, a także nowoczesne rozwiązania stosowane przez najbardziej uznanych producentów sprzętu analitycznego:

- elektroniczny system kontroli ciśnienia i przepływu stabilizuje przebieg linii bazowej i czułość chromatografu w niskich zakresach
- opatentowane filamenty EI zapewniają wysoką wydajność emisji elektronów
- system PRE-QUAD usuwa niepożądane zanieczyszczenia z prób przed kwadrupolem i zmniejsza częstotliwość prac związanych z czyszczeniem detektora
- system próżniowy połączony z powielaczem elektronów z dynodą wysokoenergetyczną (HED) znacznie poprawia czułość systemu
- rozbudowane układy zabezpieczeń chromatografu chronią system uszkodzeniami podzespołów
- zaawansowany cyfrowy system kompensacji RF źródła zasilania gwarantuje niski poziom szumów spektrometru MS i stabilną rozdzielczość w pełnym zakresie masowym.

 Analiza wykonana przy użyciu GC-MS 6800 jest niezwykle wygodna dzięki rozbudowanemu , intuicyjnemu oprogramowaniu ChemAnalyst. Program umożliwia modyfikację i dostosowanie procesu analizy do swoich potrzeb.

Dodatkowe informacje

Model: Chromatograf analityczny GC-MS 6800 - chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas
Kontrola ciśnienia: elektroniczny kontroler ciśnienia (EPC) w zakresie 0-50 Psi, dokładność ustawień 0,1 Psi
Dozownik:

split/splitless z max. temperaturą wlotową: 450˚C (stosunek rozdziału 1000:1 max)

Zakres temperatur: temperatura pokojowa +4°C ~ 450°C
Nagrzewanie: do 120°C/min, schładzanie 40°C - przyrost co 0.1°C
Komunikacja i sterowanie: za pośrednictwem PC
Oprogramowanie: oprogramowanie ChemAnalyst służy do jednoczesnego kontrolowania pracy chromatografu i spektrometru, gromadzenia danych i ich przesyłu przez złącze sieciowe. Możliwe są trzy metody skanowania: SIM, FULL SCAN, MIX; ręczna lub automatyczna regulacja, wyświetlanie widm jonowych i masowych w czasie rzeczywistym. W krótkim czasie możliwe jest pozyskanie widm jonowych i z pełnego skanowania.
Źródło jonów: opatentowany filament EI
Temperatura źródła jonów: 100-350°C
Energia jonizacji: 5-250 eV
Detektor masowy: dynodowy powielacz elektronów o wysokiej energii
Zakres masowy: 1,5-1000 AMU, rozdzielczość 1 AMU
Stabilność masy: +/- 0,1 AMU / 48 godzin
Czułość: pełny skan, 1 pg OFN przy m/z 272 z S/N ≥30: 1 (RMS)
Prędkość skanowania: max 10 000 AMU/s, dokładność 0,1 AMU
System próżniowy: Pompa mechaniczna o wysokiej wydajności (przepływ 5m3/h) i pompa turbomolekularna (przepływ 67 l/s) zapewniające poziom podciśnienia (≤ 8×10-5 mbar) dla systemu spektrometrii masowej. Wskaźnik podciśnienia zapewnia ciągłą kontrolę poziomu próżni systemu
Baza widm: Baza widm NIST 2011, automatycznie przeszukiwana w trakcie analizy. Oprogramowanie spełnia wymogi GB2763-2005, NY/T 1379-2007 etc.
Dostępne autosamplery:

Autosampler HT2100H z przystawką headspace, 14-pozycyjny
Autosampler HT2000H z przystawką headspace, 42-pozycyjny
Autosampler HT3100H do prób ciekłych, 15-pozycyjny
Autosampler HT3000H do prób ciekłych, 121-pozycyjny

Więcej w tej kategorii:Chromatograf gazowy I-GRAPH-XC »