Generatory azotu

Generatory azotu (1)

Generatory azotu firmy F-DGS służą do wytwarzania czystego azotu z powietrza atmosferycznego. Laboratoryjne generatory azotu serii ALIZE pracują w oparciu o technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA (pressure swing adsorption). Przy wykorzystaniu technologii PSA możliwe jest rozdzielenie azotu od tlenu z powietrza i uzyskanie wysokiej jakości azotu o różnych przepływach. Oczyszczanie gazu N2 oparte jest na zjawisku adsorpcji. Generatory azotu ALIZE mogą wytwarzać azot w trybie ciągłym dzięki pracy na dwóch kolumnach złóż w trybie adsorpcja-regeneracja. Technika ta wykorzystuje węglowe sita molekularne (CMS) do selektywnego usuwania tlenu i innych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Dzięki zastosowaniu tej techniki możliwe jest ciągłe uzyskiwanie w generatorze azotu o doskonałej czystości.

Generatory azotu F-DGS ALIZE
Laboratoryjne generatory azotu F-DGS ALIZE wykorzystują technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA do produkcji wysokiej jakości azotu z powietrza atmosferycznego. Zaletą stosowania generatorów azotu jest m.in stała i nieprzerwana dostawa gazu o…