Generatory azotu

Generatory azotu (1)

Generatory azotu firmy F-DGS służą do wytwarzania czystego azotu z powietrza atmosferycznego. Laboratoryjne generatory azotu serii ALIZE pracują w oparciu o technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA (pressure swing adsorption). Przy wykorzystaniu technologii PSA możliwe jest rozdzielenie azotu od tlenu z powietrza i uzyskanie wysokiej jakości azotu o różnych przepływach. Oczyszczanie gazu N2 oparte jest na zjawisku adsorpcji. Generatory azotu ALIZE mogą wytwarzać azot w trybie ciągłym dzięki pracy na dwóch kolumnach złóż w trybie adsorpcja-regeneracja. Technika ta wykorzystuje węglowe sita molekularne (CMS) do selektywnego usuwania tlenu i innych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Dzięki zastosowaniu tej techniki możliwe jest ciągłe uzyskiwanie w generatorze azotu o doskonałej czystości.

Generatory Azotu NESO
Generatory Azotu NESO dla GC/ICP/TOC dostępne są bez lub ze zintegrowanym bezolejowym kompresorem wykorzystującym tryb Energy Saving Technology (EST). Generatory serii NESO są kompaktowe i ciche podczas pracy. Sterowanie odbywa…