Generatory powietrza

Generatory powietrza (2)

Generatory powietrza zerowego serii ZA i UZAG zapewniają produkcję powietrza suchego i oczyszczonego z węglowodorów (poniżej 0.05 ppm) oraz eliminują konieczność stosowania w laboratorium niewygodnych butli z gazem. Generatory gazu charakteryzują się m.in niezawodnością i wysoką wygodą stosowania z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Wytwornice powietrza wymagają użycia zewnętrznego kompresora powietrza (dostępny opcjonalnie).

Powietrze  Zero  Air  przeznaczone  do celów analitycznych wytwarzane jest w trzech krokach z otaczającego powietrza:
Krok 1: Pre-filtracja
Zewnętrzny kompresor powietrza dostarcza sprężone powietrze do filtra cząstek o wysokiej wydajności, który wyłapuje wszystkie cząstki mogące spowodować uszkodzenie systemu. W procesie filtracji następuje oczyszczenie powietrza z wody i innych cząstek większych niż 5 mikronów.  
Krok 2: Oddzielanie HC i CO
Po opuszczeniu filtra powietrze wprowadzane jest do wysokotemperaturowego katalizatora platynowego, w którym następuje usunięcie węglowodorów aż do zawartości poniżej 0.05 ppm.
Krok 3: Filtracja końcowa
Filtr o wysokiej wydajności ma na celu zapobieganie przedostania się wszelkiego rodzaju cząstek do wnętrza urządzenia.

Generatory powietrza Ultra ZeroAir UZAG
Generatory powietrza Ultra ZeroAir UZAG wyposażone w zintegrowany kompresor powietrza to jedne z najbardziej efektywnych systemów zapewniających produkcję suchego i oczyszczonego z węglowodorów powietrza, przeznaczonych do użytku laboratoryjnego. Dzięki wykorzystaniu…
Generatory powietrza ZeroAir
Generatory powietrza Zero Air serii ZA z zastosowaniem sprężarki zapewniają produkcję suchego i oczyszczonego z węglowodorów powietrza oraz eliminują konieczność stosowania w laboratorium butli z gazem. Laboratoryjne generatory powietrza zostały…