Łaźnie laboratoryjne

Łaźnie laboratoryjne (12)

Łaźnie laboratoryjne służą przede wszystkim do ogrzewania lub chłodzenia naczyń laboratoryjnych wraz z ich zawartością. Ich głównym zadaniem jest równomierne doprowadzenie ciepła i utrzymanie stabilnej temperatury w ogrzewanym naczyniu. W przeciwieństwie do płyt grzejnych/podgrzewaczy ciepło doprowadzane jest do całej powierzchni naczynia, a nie tylko od spodu, co ma pozytywny wpływ na przeprowadzane procesy fizyczne lub chemiczne w naczyniu. Najpopularniejszym typem łaźni laboratoryjnych są łaźnie wodne z termostatem, wśród nich wyróżniamy bardziej zaawansowane łaźnie z wytrząsaniem lub z wbudowanym mieszadłem magnetycznych pozwalające na ruch termostatowanej cieczy w regulowanym zakresie. Łaźnie wodne pozwalają na uzyskanie temperatury do 100oC. Inne typy łaźni np. łaźnie piaskowe i łaźnie olejowe pozwalają na uzyskanie wyższych temperatur.

W tym dziale:

Łaźnie wodne z wytrząsaniem

Łaźnie wodne z wytrząsaniem (2)

Łaźnie wodne z wytrząsaniem służą do równoczesnego ogrzewania i wytrząsania próbek. Łączą w sobie możliwość precyzyjnej kontroli temperatury oraz nastawy wolnej lub szybszej prędkości wytrząsania. Łaźnie wodne z wytrząsaniem znajdują zastosowanie w laboratoriach mikrobiologicznych, diagnostycznych i analitycznych oraz do wszystkich zastosowań w których konieczne jest jednoczesne ogrzewanie i wytrząsanie próbek. Wśród łaźni wodnych z wytrząsaniem wyróżniamy łaźnie z ruchem posuwisto-zwrotnym inaczej łaźnie horyzontalne oraz łaźnie orbitalne z ruchem kołowym.

Zobacz artykuły...
Łaźnie piaskowe

Łaźnie piaskowe (1)

Łaźnie piaskowe są typem wysokotemperaturowych łaźni laboratoryjnych do specjalnych zastosowań. W laboratoryjnych łaźniach piaskowych medium ogrzewającym naczynia laboratoryjne jest piasek. W przeciwieństwie do łaźni wodnych w łaźniach piaskowych można ustawić znacznie wyższą temperaturę nawet do 400oC. Łaźnie piaskowe znajdują zastosowania w aplikacjach laboratoryjnych, w których wymagane jest równomierne rozprowadzanie ciepła w podwyższonych temperaturach.

Zobacz artykuły...
Łaźnie wodne z chłodzeniem

Łaźnie wodne z chłodzeniem (3)

Laboratoryjne łaźnie wodne z chłodzeniem przeznaczone są do zastosowań, w których konieczne jest utrzymanie stabilnej temperatury zarówno w wyższych jak i w niższych jej zakresach. Łaźnie wodne z chłodzeniem występują również w bardziej zaawansowanych wersjach na przykład z wytrząsaniem horyzontalnym lub z możliwością zamontowania dodatkowych akcesoriów jak statywy na próbówki.

Zobacz artykuły...
Łaźnie olejowe

Łaźnie olejowe (2)

Laboratoryjne łaźnie olejowe umożliwiają ogrzewanie próbek w temperaturach wyższych niż temperatura wrzenia wody. Temperatura jaką można uzyskać w łaźni olejowej będzie jednak zależeć nie tylko od zakresu temperatury danego urządzenia, ale też od zastosowanego oleju. Przy olejach mineralnych maksymalną osiągalną temperaturą jest ok. 160°C, ponieważ powyżej niej olej mineralny zaczyna się palić. Wyższą temperaturę nawet powyżej 200°C można uzyskać stosując olej silikonowy.

Zobacz artykuły...
Łaźnie wodne standardowe

Łaźnie wodne standardowe (4)

Łaźnie wodne do standardowe łaźnie laboratoryjne służące do ogrzewania naczyń laboratoryjnych wraz z zawartością. Łaźnie wodne pozwalają na kontrolowane ogrzewanie naczynia do zadanej temperatury. Wyróżniamy tutaj łaźnie ze sterowaniem analogowym, gdzie za sterownik kontroli temperatury służy gałką oraz łaźnie cyfrowe z wbudowanym wyświetlaczem LCD umożliwiającym podgląd zadanej i aktualnej temperatury. Wypełnienie łaźni wodnej stanowi woda, której poziom musi być odpowiedni. Łaźnie wodne służą do termostatowania próbek w temperaturze do temperatury…

Zobacz artykuły...
Łaźnie wodne OvanTherm MultiMix
Laboratoryjne łaźnie wodne OvanTherm MultiMix wyposażone są w zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 20 litrów i wbudowane mieszadło magnetyczne na 5 lub 9 stanowisk, z których każde może być…
Łaźnie wodne OvanTherm H CLEAR
Laboratoryjne łaźnie wodne OvanTherm H CLEAR posiadają zbiornik wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego, który znajduje zastosowanie w badaniach analitycznych, mikrobiologicznych, chemicznych oraz każdych innych, w których zachodzi konieczność kontroli zmian…
Łaźnie wodne ze sterowaniem cyfrowym
Laboratoryjne łaźnie wodne ze sterowaniem cyfrowym umożliwiają precyzyjną kontrolę temperatury w zakresie 5oC powyżej temperatury otoczenia do 100oC oraz zaprogramowanie opóźnionego startu pracy w ciągu kolejnych 24 godzin. Łaźnie posiadają…
Łaźnie wodne ze sterowaniem analogowym
Laboratoryjne łaźnie wodne ze sterowaniem analogowym dostępne są w czterech wersjach pojemności zbiornika z zakresem temperatury od 5oC powyżej temperatury otoczenia do 100oC. Łaźnie można doposażyć w pokrywę z otworami…
Łaźnie olejowe ze sterowaniem cyfrowym
Laboratoryjne łaźnie olejowe ze sterowaniem cyfrowym umożliwiają precyzyjną kontrolę temperatury w zakresie 5oC powyżej temperatury otoczenia do 200oC oraz zaprogramowanie opóźnionego startu pracy w ciągu kolejnych 24 godzin. Łaźnie posiadają…
Łaźnie olejowe ze sterowaniem analogowym
Laboratoryjne łaźnie olejowe ze sterowaniem analogowym dostępne są w czterech wersjach pojemności zbiornika z zakresem temperatury od 5oC powyżej temperatury otoczenia do 210oC. Łaźnie można doposażyć w pokrywę z otworami…
Łaźnia wodna z chłodzeniem i wytrząsaniem
Laboratoryjna łaźnia wodna BSC127E posiada funkcję zarówno chłodzenia jak i wytrząsania, także umożliwia wytrząsanie próbek ruchem horyzontalnym w niższych temperaturach niż w standardowych łaźniach wodnych. Zakres nastawy temperatury dla łaźni…
Łaźnia wodna z chłodzeniem Cryostat
Laboratoryjna łaźnia wodna z chłodzeniem BC10E typu Cryostat z cyfrowym wyświetlaczem LCD, zapewnia precyzyjne termostatowanie cieczy w zakresie od -10oC do 100oC. Wbudowany alarm akustyczny włącza się w momencie, gdy…
Łaźnie wodne z chłodzeniem OvanTherm C
Łaźnie wodne z chłodzeniem OvanTherm C posiadają zakres nastawy temperatury od 0 – 100oC i występują w czterech wersjach różniących się pojemnością zbiornika łaźni. Łaźnie z chłodzeniem OvanTherm C wyposażone…
Łaźnia piaskowa do 400°C
Laboratoryjna łaźnia piaskowa model SB400E umożliwia równomierne ogrzewanie naczynia laboratoryjnego w zakresie temperatur od 5oC powyżej temperatury otoczenia aż do 400oC. Materiał płyty grzewczej wykonany ze stali nierdzewnej zapewnia jednorodny…
Łaźnia wodna z ruchem orbitalnym
Laboratoryjna łaźnia wodna model OBS10-27 z wytrząsaniem orbitalnym pozwala na dobranie najbardziej optymalnych warunków grzania i wytrząsania w szerokim zakresie nastawy prędkości obrotów. Zastosowany ruch kołowy jest przede wszystkim zalecany…
Łaźnie wodne z ruchem posuwisto-zwrotnym
Łaźnie wodne z wytrząsaniem o ruchu posuwisto-zwrotnym modele BS127E i BS145E różnią się pojemnością zbiornika. Wyposażone są w kranik do szybkiego opróżniania zbiornika łaźni oraz wygodny uchwyt do przenoszenia. Podwójne…