Spektrofotometr i9

Spektrofotometr i9

Spektrofotometr i9 to bardzo zaawansowany model dwuwiązkowego spektrofotometru UV-VIS o bardzo dobrych parametrach pomiarowych, wyposażony w duży wyświetlacz LCD i wykonywujący pomiary przy długościach fal 190 - 1100 nm. Od modelu i8 różni się możliwością automatycznego zmieniania szerokości pasma spektralnego pomiędzy 0.5, 1, 2, 4 i 5 nm. Urządzenie może samodzielnie lub za pośrednictwem dołączonego do urządzenia oprogramowanie wykonywać analizy ilościowe, pomiary kinetyczne, skanowanie długości fal, wykonywania pomiarów w trybie Multi Wavelength, jak również analiz DNA i białek. Model odznacza się wysoką, 24-bitową szybkością i precyzją w konwersji sygnału analogowego na cyfrowy, jak i ulepszoną czułością urządzenia. W tym spektrofotometrze zastosowano najlepszy system optyczny bazujący na najlepszych konstrukcjach, surowcach i wymaganiach technologicznych. Specjalny system optyczny, który został umieszczony w pozycji zawieszonej, jak i wzmocniona i pogrubiona płyta dolnej eliminują wibracje oddziaływające na system optyczny. Spektrometr i9 posiada także opcjonalną możliwość wykonywania skanowania przy trzech różnych prędkościach: szybkiej, średnie i wolnej.

Dodatkowe informacje

Model: i9 dwuwiązkowy spektrofotometr
Zakres długości fali: 190 - 1100 nm
Precyzja długości fali: ±0,1 nm (D2 656,1 nm), ±0,3 nm
Powtarzalność długości fali: ≤0,1 nm
Szerokość pasma spektralnego: 0,5 / 1 / 2 / 4 / 5 nm
Detektor: fotodioda krzemowa
Źródło światła: Halogenowa lampa wolframowa, lampa deuterowa
Monochromator: Dwuwiązkowy
Dokładność fotometryczna: ±0,2%T
Powtarzalność fotometryczna: ≤0,15%T
Światło rozproszone: ≤0,03%T
Stabilność: ±0,0004 A/h (500 nm)
Płaskość linii bazowej: ±0,001 A
Szum: ±0,0005 A
Zakres fotometryczny: 0-200 %T, -0,3—3 A, 0-9999 C
Wymiary: 625 x 430 x 210 mm
Waga: 28 kg