Spektrofotometr UV-2100

Spektrofotometr UV-2100

Spektrofotometr UV-2100 to dwuwiązkowy spektrofotometr UV-VIS wyposażony w pełni zautomatyzowany układ skanowania. Umożliwia skanowanie ze zmienną długością fali (Wavelength scan). Możliwe jest skanowanie przedziałów pomiarowych w każdym zakresie pomiędzy 190-900 nm. Trzy prędkości skanowania: szybkie, ze średnią prędkością oraz wolne z minimalną rozdzielczością 0.04 nm. Zaawansowane funkcje przetwarzania pochodnych widma, wygładzania, wyszukiwania pików, powiększania i nakładania widm.
Oprogramowanie PC bogate w funkcje analityczne. Pomiar przy wybranej długości fali. Możliwość wybrania maksymalnie do 10 długości fal do pomiaru w tym samym czasie. Możliwość wykonania obliczeń pomiędzy poszczególnymi długościami fal. Analiza ilościowa: metoda porównania z wzorcem, krzywej wzorcowej, dwóch długości fal, trzech długości fal, itd. Pomiary kinetyczne: możliwość wyboru długości fal i interwałów, obliczenia aktywności.

Dodatkowe informacje

Model: UV-2100, dwuwiązkowy spektrofotometr skanujący z automatycznym układem sterowania
Zakres długości fali: 190-900 nm
Precyzja długości fali: +/- 0.3 nm (0.15 nm jako opcja)
Powtarzalność długości fali: 0.15 nm
Szerokość pasma spektralnego: 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0 nm
Detektor: Fotopowielacz
Źródło światła: Halogenowa lampa wolframowa, lampa deuterowa
Monochromator: Dwuwiązkowy
Dokładność fotometryczna: +/- 0.3% T (0-100% T), +/- 0.002 A (0-0.5 A), +/- 0.004 A (0.5-1 A)
Powtarzalność fotometryczna: 0.15% T
Światło rozproszone: ≤0.05% T (NaI przy 220 nm)
Tryby pracy: T, A, C, E
Stabilność: 0.0004 A/h (przy 500 nm, po rozgrzaniu)
Zakres fotometryczny: -0,3~4A
Wymiary: 670 × 470 × 210 mm
Waga: ok. 45 kg