Spektrofotometr UV-2601

Spektrofotometr UV-2601

Spektrofotometr UV-2601 jest dwuwiązkowym spektrometrem UV-VIS łączącym w sobie wysoką dokładność i wiarygodność pomiarów do różnych zastosowań. Może być szeroko wykorzystywany do analizy jakościowej i ilościowej w takich dziedzinach jak: badania biochemiczne, przemysł farmaceutyczny, produkcja, edukacja, ochrona środowiska, przemysł spożywczy, badania kliniczne, usługi sanitarne i anty-epidemiologiczne.
Wyniki pomiarów mogą być drukowane oraz wysyłane do komputera przez złącze RS232 (RS485 i USB jako opcja). Ustawienia parametrów mogą zostać zapisane w pamięci urządzenia dla większej wygody użytkownika. Pomiary mogą być wykonywane z poziomu spektrofotometru lub z poziomu komputera PC. Spektrofotometr wyposażony jest w automatyczny podajnik na 8 cel 10 mm.

Dodatkowe informacje

Model: UV-2601, dwuwiązkowy spektrofotometr UV-VIS
Zakres długości fali: 190-1100nm
Precyzja długości fali: +/- 0.3 nm
Powtarzalność długości fali: 0.15 nm
Szerokość pasma spektralnego: 2nm (5nm, 4nm, 1nm, 0.5 nm dostępne opcjonalnie)
Detektor: Fotodioda krzemowa
Źródło światła: Halogenowa lampa wolframowa, lampa deuterowa
Monochromator: Dwuwiązkowy
Dokładność fotometryczna: +/- 0.3% T (0-100% T), +/- 0.002 A (0-1 A)
Powtarzalność fotometryczna: ≤ 0.15% T
Światło rozproszone: ≤0.1% T (NaI przy 220 nm; NaNO2 przy 340 nm)
Tryby pracy: T, A, C, E
Stabilność: 0.001A/h (w 500nm po rozgrzaniu)
Zakres fotometryczny: -0,3~3.5 A
Wymiary: 630 × 470 × 210 mm
Waga: ok. 26 kg
Więcej w tej kategorii:Spektrofotometr UV-2100 »