Spektrofotometr i3

Spektrofotometr i3

Spektrofotometr i3 to jednowiązkowy spektrofotometr UV-VIS posiadający lampę wolframową i deuterową z możliwością prowadzenia pomiarów przydługościach fal 190 - 1000 nm. Dzięki dołączonemu oprogramowaniu możliwe jest wykonywanie analiz fotometrycznych i ilościowych, jak i przetwarzania uzyskanych danych analitycznych. Urządzenie posiada możliwość tworzenia krzywych kalibracyjnych, a wbudowana pamięć umożliwia przechowywanie do 200 grup danych, jak i do 200 krzywych. Dodatkowo dzięki metodzie kalibracji krzywej można stworzyć wielopunktową krzywą wzorcową pozwalającą na mierzenie stężenia nieznanych próbek. Metoda współczynnikowa zaś umożliwia zastosowanie pomiarów próbki bezpośrednio po wprowadzeniu współczynnika równania krzywoliniowego. Korzystanie z tego modelu jest ułatwione dzięki automatycznej kalibracji długości fali, automatycznej korekcji odchyleń oraz łatwości, z jaką można wymienić lampę wolframową i deuterową w urządzeniu.

Dodatkowe informacje

Model: i3 jednowiązkowy spektrofotometr
Zakres długości fali: 190 - 1000 nm
Precyzja długości fali: ±1 nm
Powtarzalność długości fali: ≤0,3 nm
Szerokość pasma spektralnego: 2 nm
Detektor: fotodioda krzemowa
Źródło światła: Halogenowa lampa wolframowa, lampa deuterowa
Monochromator: Jednowiązkowy
Dokładność fotometryczna: ±0,5%T
Powtarzalność fotometryczna: ≤0,2%T
Światło rozproszone: ≤0,05%T
Stabilność: ±0,001 A/h (500 nm)
Zakres fotometryczny: 0-200 %T, -0,3—3 A, 0-9999 C
Wymiary: 460 x 380 x 160 mm
Waga: 13 kg
Więcej w tej kategorii:« Spektrofotometr i5