Spektrofotometr i5

Spektrofotometr i5

Spektrofotometr i5 to bardziej rozbudowany model jednowiązkowego spektrofotometru UV-VIS wyposażonego w duży wyświetlacz LCD, o zakresie długości fal 190 - 1100 nm oraz posiadający dobre parametry pomiarowe. Urządzenie może samodzielnie lub za pośrednictwem dołączonego do urządzenia oprogramowanie wykonywać analizy ilościowe, pomiary kinetyczne, skanowanie długości fal, wykonywania pomiarów w trybie Multi Wavelength, jak również analiz DNA i białek. Dzięki ulepszonym możliwościom przetwarzania danych użytkownik może w sposób łatwiejszy i wygodniejszy dokonywać ich edycji. Specjalny system optyczny, który został umieszczony w pozycji zawieszonej, jak i wzmocniona i pogrubiona płyta dolnej eliminują wibracje oddziaływujące na system optyczny. Urządzenie posiada także opcjonalną możliwość wykonywania skanowania przy trzech różnych prędkościach: szybkiej, średnie i wolnej.

Dodatkowe informacje

Model: i5 jednowiązkowy spektrofotometr
Zakres długości fali: 190 - 1100 nm
Precyzja długości fali: ±0.5 nm
Powtarzalność długości fali: ≤0,2 nm
Szerokość pasma spektralnego: 1.8 nm
Detektor: fotodioda krzemowa
Źródło światła: Halogenowa lampa wolframowa, lampa deuterowa
Monochromator: Jednowiązkowy
Dokładność fotometryczna: ±0,3%T
Powtarzalność fotometryczna: ≤0,15%T
Światło rozproszone: ≤0,05%T
Stabilność: ±0,001 A/h (500 nm)
Płaskość linii bazowej: ±0,001 A
Szum: ±0,0005 A
Zakres fotometryczny: 0-200 %T, -0,3—3 A, 0-9999 C
Wymiary: 460 x 380 x 180 mm
Waga: 20 kg