Spektrofotometr UV-1601

Spektrofotometr UV-1601

Spektrofotometr UV-1601 to jednowiązkowy system monitorowania UV-VIS z wiązką dzieloną dostarcza dokładnych pomiarów i zwiększa stabilność linii bazowej. Dzięki szerokiemu zakresowi długości fali spektrofotometr znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach.
Wiele metod pomiaru: skanowanie długości fali, pomiar w funkcji czasu (pomiary kinetyczne), pomiary przy wielu długościach fal, liczenie pochodnej itd. Spełni różne wymogi pomiarowe użytkowników. Oprogramowanie posiada predefiniowane funkcje do analiz białek, RNA i DNA.

Dodatkowe informacje

Model: UV-1601, spektrofotometr UV-VIS z wiązką dzieloną
Zakres długości fali: 190-1100 nm
Precyzja długości fali: +/- 0.3 nm
Powtarzalność długości fali: 0.15 nm
Szerokość pasma spektralnego: 2 nm (5 nm, 4 nm, 1 nm, 0.5 nm dostępne opcjonalnie)
Detektor: Fotodioda krzemowa
Źródło światła: Halogenowa lampa wolframowa, lampa deuterowa
Monochromator: Jednowiązkowy, autoskanujący z dwoma detektorami
Dokładność fotometryczna: +/- 0.3% T (0-100% T), +/- 0.002 A (0-0.5 A), +/- 0.004A(0.5A-1A)
Powtarzalność fotometryczna: ≤ 0.2% T
Światło rozproszone: ≤0.1% T(NaI w 220 nm; NaNO2 w 340 nm)
Tryby pracy: T, A, C, E
Stabilność: 0.001A/h (w 500nm po rozgrzaniu)
Zakres fotometryczny: -0,3~3 A
Wymiary: 630 × 470 × 210 mm
Waga: ok. 26 kg