Spektrofotometr UV-9200

Spektrofotometr UV-9200

Spektrofotometr UV-9200 sterowany mikroprocesorowo jest jednowiązkowym, podstawowym modelem spektrofotometru UV-VIS. Posiada wyświetlacz LCD 16×2 oraz automatyczną funkcję ustawiania zera i 100%T. Krzywa kalibracyjna może być wyznaczona na podstawie pomiaru, poprzez podanie/zmierzenie do 10 wzorców lub wprowadzenie współczynników krzywej K i B bezpośrednio z klawiatury. Parametry mogą być przechowywane w pamięci podręcznej urządzenia do późniejszego użycia. Możliwość zapamiętania do 10 krzywych kalibracyjnych, które mogą być edytowane przez użytkownika.

Dodatkowe informacje

Model: UV-9200 spektrofotometr UV-VIS
Zakres długości fali: 190-1100 nm
Precyzja długości fali: +/- 2.0 nm
Powtarzalność długości fali: 1 nm
Szerokość pasma spektralnego: 5 nm (1, 2 ,4 nm jako opcja)
Detektor: Fotodioda krzemowa
Źródło światła: Halogenowa lampa wolframowa, lampa deuterowa
Monochromator: Jednowiązkowy, typ C-T, siatka dyfrakcyjna 1200 rys/mm
Dokładność fotometryczna: +/- 0.5% T
Powtarzalność fotometryczna: 0.3% T
Światło rozproszone: ≤0.1% T (NaI przy 220 nm; NaNO2 przy 340 nm)
Tryby pracy: T, A, C, E
Stabilność: 0% T; 0,2% T (30 min), 100% T: 0.001 A/30 min (przy 500 nm, po rozgrzaniu)
Zakres fotometryczny: -0,3~3 A
Wymiary: 530 x 410 x 210 mm
Waga: ok. 16 kg
Więcej w tej kategorii:Spektrofotometr UV-1800 »