Spektrometry iskrowe

Spektrometry iskrowe (4)

Optyczne spektrometry emisyjne OES pracujące w trybie wzbudzenia łukowego (Arc OES) polecane są do analiz półilościowych, identyfikacji stopów a w trybie wzbudzenia iskrowego (spektrometry iskrowe Spark OES) do pełnych analiz ilościowych, łącznie z badaniem ppm zawartości m.in. węgla, siarki, fosforu i boru w próbce. Spektrometry iskrowe przeznaczone są do identyfikacji stopów metali, jak również do precyzyjnych analiz wielopierwiastkowych. Te przenośne i laboratoryjne analizatory metali posiadają biblioteki kalibracyjne dla poszczególnych grup stopów takich jak stale węglowe, stale niskostopowe, konstrukcyjne, nierdzewne i inne, a także stopy aluminium, żelaza, brązy, mosiądze i wiele innych w zależności od potrzeb.

Spektrometr iskrowy OES 8000S
Spektrometr Iskrowy OES 8000S stosowany jest do elementarnej analizy metali żelaznych i nieżelaznych. Spektrometr wyposażony jest w pompę próżniową o wysokiej wydajności, co zapewnia świetne środowisko próżniowe dla układu optycznego.  …
Spektrometr iskrowy Merlin 4
Spektrometr Iskrowy Merlin 4 to kompaktowy model o niewielkich rozmiarach i wadze, współpracujący z systemem Windows 10. Dzięki szerokiemu zakresowi długości fal i dobrej rozdzielczości spektrometr Merlin sprawdza się w wielu…
Spektrometr iskrowy PolySpek NEO
Spektrometr  emisyjny  PolySpek  NEO  z  detektorem  CCD  o  wielokątowej  optyce  to produkt opracowany przez innowatorów spektrometrii z detekcją CCD – firmę ARUN Technology Limited. Konstrukcja optyczna została udoskonalona co poprawiło…
Spektrometr iskrowy PolySpek Junior
Spektrometr iskrowy PolySpek Junior - to podstawowa seria spektrometrów emisyjnych z detektorem CCD do szybkich i dokładnych analiz składu stopów żelaza i metali kolorowych w warunkach laboratoryjnych. Spektrometr charakteryzuje się…