Spektrometry iskrowe

Spektrometry iskrowe (2)

Optyczne spektrometry emisyjne OES pracujące w trybie wzbudzenia łukowego (Arc OES) polecane są do analiz półilościowych, identyfikacji stopów a w trybie wzbudzenia iskrowego (spektrometry iskrowe Spark OES) do pełnych analiz ilościowych, łącznie z badaniem ppm zawartości m.in. węgla, siarki, fosforu i boru w próbce. Spektrometry iskrowe przeznaczone są do identyfikacji stopów metali, jak również do precyzyjnych analiz wielopierwiastkowych. Te przenośne i laboratoryjne analizatory metali posiadają biblioteki kalibracyjne dla poszczególnych grup stopów takich jak stale węglowe, stale niskostopowe, konstrukcyjne, nierdzewne i inne, a także stopy aluminium, żelaza, brązy, mosiądze i wiele innych w zależności od potrzeb.

Spektrometr iskrowy PolySpek NEO
Spektrometr  emisyjny  PolySpek  NEO  z  detektorem  CCD  o  wielokątowej  optyce  to  najnowszy produkt opracowany przez innowatorów spektrometrii z detekcją CCD – firmę ARUN Technology Limited. Konstrukcja optyczna została udoskonalona co…
Spektrometr iskrowy PolySpek Junior
Spektrometr iskrowy PolySpek Junior - to najnowsza seria spektrometrów emisyjnych z detektorem CCD do szybkich i dokładnych analiz składu stopów żelaza i metali kolorowych w warunkach laboratoryjnych. Spektrometr charakteryzuje się…