Spektrometr iskrowy OES 8000S

Spektrometr iskrowy OES 8000S

Spektrometr Iskrowy OES 8000S stosowany jest do elementarnej analizy metali żelaznych i nieżelaznych. Spektrometr wyposażony jest w pompę próżniową o wysokiej wydajności, co zapewnia świetne środowisko próżniowe dla układu optycznego.     Z rozszerzonym zakresem długości fali przyrząd nadaje się do kompleksowej analizy metali żelaznych i nieżelaznych. Ponadto charakteryzuje się bezpieczną i przyjazną środowisku analizą bez odczynników chemicznych.

Dodatkowe informacje

Model: Spektrometr Iskrowy OES 8000S
System optyczny:

Wklęsła siatka dyfrakcyjna: 2400 szczelin/mm

Dyspersja widma pierwszego rzędu 1.04 nm/mm

Kontrolowana temperatura : 35 ± 0.1°C

Źródło wzbudzenia:

Generator plazmowy o wysokiej energii

Częstotliwość 100-1000 Hz

Kontrola i przetwarzanie danych:

Komputer PC

Jakość i komunikacja:

Szybka analiza: 30 sekund

Doskonała niezawodność i powtarzalność

Brak użycia argonu w trybie gotowości

Waga i wymiary:

Waga: 120kg

Wymiary: 435x900x600mm

Warunki robocze:

Temperatura otoczenia: 15-30°C

Wilgotność <70%

Dodatkowe wymogi:

Argon: czystość 99.999%

Więcej w tej kategorii:« Spektrometr iskrowy Merlin 4