Spektrometr iskrowy PolySpek NEO

Spektrometr iskrowy PolySpek NEO

Spektrometr  emisyjny  PolySpek  NEO  z  detektorem  CCD  o  wielokątowej  optyce  to produkt opracowany przez innowatorów spektrometrii z detekcją CCD – firmę ARUN Technology Limited. Konstrukcja optyczna została udoskonalona co poprawiło wydajność urządzenia, zachowując zalety poprzednich  modeli,  czyli  możliwość  analizy  pełnego  zakresu  dostępnych  komercyjnie  stopów metali.  Do  każdego  spektrometru  można  dowolnie  dobierać  nowe  bazy  i  matryce  kalibracyjne ograniczając  koszty  zakupu  nowego  sprzętu.  Każda  nowa,  oryginalnie  wykonana  kalibracja obejmuje dostarczenie kompletu próbek do standaryzacji.

Zastosowane systemy optycznezostałydostosowane dozapewnienia różnychdyspersjidla poszczególnych zakresówdługości falz zachowaniem optymalnej rozdzielczościwzakresie ultrafioletu 130do200nm. Natomiast mniejszarozdzielczośćjest wymaganaw obszarze podczerwienipomiędzy470a680 nm, gdzie jest tylko kilka kluczowych linii emisyjnych. 

 

Dodatkowe informacje

Model: Stacjonarny spektrometr iskrowy PolySpek
System optyczny:

Zakres długości fal: 130-680 nm
Długość ogniskowej spektrometru 250 nm
Zestaw miniaturowych systemów optycznych
Obudowa uszczelniona od kurzu i zanieczyszczeń
Zestaw holograficznych siatek dyfrakcyjnych 850-1650 rowków na mm
Nieograniczona liczba kanałów pomiarów pierwiastków ustalana programowo
Automatyczne profilowanie elektroniczne, brak ruchomych elementów
Komunikacja USB
Pełna kontrola termiczna

Źródło wzbudzenia:

Częstotliwość do 600 Hz
Całkowicie monolityczny układ z wewnętrzną stabilizacją
Źródło iskry o wysokiej precyzji (łuk skondensowany)
Częstotliwość, poziom energii i czas kontrolowane z oprogramowania
Pre-iskra o wysokiej energii
Parametry wybierane automatycznie przez poszczególne programy analityczne

Stanowisko iskrzenia:

Stanowisko płukane argonem
Otwarta iskra dla prób dużych i małych
Ekonomiczne zużycie argonu - zróżnicowany poziom przepływu w czasie analiz i w trybie stand by
Specjalny oszczędny dozownik argonu
Zoptymalizowana droga przepływu argonu dla utrzymania odpowiedniego poziomu transmisji
Elektroda wolframowa o przedłużonej żywotności
Automatyczny zacisk dla próbek
Łatwo zdejmowana podstawka próby ułatwiająca czyszczenie komory

Kontrola i przetwarzanie danych:

Zewnętrzny komputer klasy PC
System operacyjny Windows
Porty komunikacyjne USB do komunikacji z PolySpek
Opcjonalny ekran dotykowy

Oprogramowanie:

Identyfikacja typów stopów
Opcja weryfikacji (spełnia/nie spełnia wymogi – w trybie PASS/FAIL)
Fabrycznie kalibrowane programy CRM
Automatyczna korekcja zakłóceń międzypierwiastkowych
Wyświetlanie pojedynczych lub wielu analiz
Wyświetlanie wartości średnich, odchyleń standardowych lub względnych odchyleń standardowych
Kontrola systemu wypalania
Standaryzacja każdego programu dla użytkownika
Standaryzacja konfigurowana przez użytkownika
Przechowywanie danych
Menu dotykowe (dostępne tylko z opcjonalnym ekranem dotykowym)

Jakość i komunikacja:

Generator raportów
Przesył danych do arkuszy Excel
Zapis parametrów wypalań dla porównań graficznych
Zapis historii wszystkich działań na dysku twardym
Przechowywanie i przesył wszystkich danych z HDD na USB
Opcjonalny transfer danych przez sieć komunikacyjną
Zgodność z dostępnymi na rynku pakietami kontroli jakości i SPC

Waga i wymiary:

Wymiary analizatora 720x559x305x mm
Waga w opakowaniu – 55 kg (bez standardów)

Warunki robocze:

Temperatura pracy: 0-35 °C
Temperatura przechowywania: -10 do 70 °C

Dodatkowe wymogi:

Argon o czystości 99,999%
Sposób pobrania próbki zależnie od typu metalu
Przygotowanie próby zaleznie od typu metalu