Spektrometr XRF EDX6000B

Spektrometr XRF EDX6000B

Spektrometr XRF EDX6000B to w pełni profesjonalny spektrometr EDXRF do szybkich i nieniszczących analiz składu chemicznego, wyposażony w nowoczesny detektor SDD chłodzony termoelektrycznie. Dzięki wysokiej czułości detektora gwarantuje on wysoki poziom liniowości energii, właściwości spektrum i znakomity stosunek piku do tła. Spektrometr XRF EDX6000B wyposażony jest w standardzie w podajnik na 10 pozycji, który umożliwi szybkie i wygodne testy wielu próbek w jednej partii. Najbardziej polecany jest do analiz XRF próbek mineralnych i stopów metali w przemyśle cementowym, galwanicznym, metalurgii itp. Metoda fluorescencji rentgenowskiej XRF świetnie sprawdza się również w badaniach naukowych, gdzie użytkownik dysponuje jedynie niewielką ilością badanej próbki. Zaletą jest także jednoczesna analiza wszystkich pierwiastków w badanej próbce (w mierzalnym zakresie pierwiastkowym). W przypadku tego modelu analizatora XRF istnieje możliwość wykonania kalibracji na analizy zgodności z RoHS o niskim limitach detekcji dla pierwiastków niebezpiecznych ujętych w dyrektywie.

  • Click to enlarge image EDX6000B.jpg
  • Click to enlarge image EDX6000B_close.png
  • Click to enlarge image EDX6000B_open.jpg
  • Click to enlarge image EDX_6000B_sampler.jpg
  •  

Dodatkowe informacje

Model: EDX 6000B, profesjonalny spektrometr EDXRF do pełnych analiz pierwiastkowych
Zastosowania modelu XRF: Nauka i badania, Przemysł, Badanie stopów, Badanie katalizatorów, Geologia, RoHS
Zakres pomiarowy: 1 ppm - 99,99%,
Detektor: SDD
Rozdzielczość detektora: ok. 145 eV
Mierzone pierwiastki: od Na (sodu) do U (uranu) do 24 pierwiastków jednocześnie
Dokładność pomiaru: 0.05% przy zawartości głównego pierwiastka powyżej 96%
Atmosfera pomiaru: Powietrze, Hel (opcjonalnie), Próżnia (opcjonalnie)
Czas analizay (s): od 10 do 200 sekund
Moc lampy: 50 W
Zasilanie: 230V AC
Formy próbek: ciała stałe, proszki, ciecze
Wymiary całkowite: 650 x 608 x 466 cm
Dodatkowe informacje: Konfiguracja standardowa obejmuje jednostkę główną z detektorem SDD, celownikiem laserowym, kamerą CCD, zestawem filtrów i kolimatorów oraz pompę próżniową i zestaw komputerowy z oprogramowaniem z elementami FP.