Spektrometr ASA AAS6000

Spektrometr AAS6000 to jednowiązkowy spektrometr absorpcji atomowej ASA w wersji płomieniowej. Wyposażony jest w kontrolowany z poziomu komputera uchwyt na 8 lamp katodowych. Wszystkie parametry pomiaru mogą być definiowane poprzez wprowadzenie danych z klawiatury, np.: ilość lamp, natężenie prądu zasilającego lampę, wielkość wysokiego napięcia, wybrana długość fali, szczelina, położenie palnika, stosunek zapłonu/ekstynkcji do regulacji spalania. Urządzenie posiada funkcje automatycznego wzmocnienia, automatycznego ustawiania zera, korekcji tła, automatycznej kompensacji energii, automatycznego wyszukiwania pików, skanowania długości fali, automatycznego wyszukiwania pików na podstawie wartości pików. Wszystkie odczyty, wyniki pomiarów, krzywe kalibracyjne i warunki pomiaru mogą być zachowane i/lub wydrukowane.

Spektrometr ASA/AAS może być stosowany do pomiaru stężeń w skali makro, mikro oraz do oznaczania śladowych ilości metali i półmetali w różnych rodzajach substancji. Znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: geologia - badanie minerałów, metalurgia - analiza stali i metali nieżelaznych, badania środowiskowe powietrza, jakości wody, odpadów stałych i ścieków, przemysł petrochemiczny - badanie ropy naftowej i produktów pochodnych, produktów przemysłu lekkiego, badanie żywności i leków, analiza materiałów budowlanych, szkła, ceramiki, farb etc.

Spektrometr ASA AAS9000

Spektrometr ASA AAS9000 to jednowiązkowy spektrometr absorpcji atomowej ASA z atomizacją płomieniową oraz piecem grafitowym. Łączy w sobie dwie techniki AAS dzięki zainstalowaniu dwóch atomizerów, płomieniowego FAAS oraz elektrotermicznego GFAAS. Główną zaletą zastosowania techniki pieca grafitowego jest zwiększenie limitów detekcji (brak rozcieńczania próbki gazem) oraz fakt, że cała próbka atomizowana jest w tym samym czasie. System pieca grafitowego zintegrowany jest z płomieniem palnika, co zapewnia pełna automatyzację procesu. Oprogramowanie racujące w systemie Windows, umożliwia łatwe sterowanie urządzeniem, zapis wyników badań w formacie Excela pozwala na wygodną obróbkę danych. Umożliwia przeprowadzenie w pełni automatycznej analizy ilościowej i jakościowej, obliczenie stężenia pierwiastków i automatyczne wygenerowanie raportu z analizy.