Spektrometr ASA AAS9000

Spektrometr ASA AAS9000 to jednowiązkowy spektrometr absorpcji atomowej ASA z atomizacją płomieniową oraz piecem grafitowym. Łączy w sobie dwie techniki AAS dzięki zainstalowaniu dwóch atomizerów, płomieniowego FAAS oraz elektrotermicznego GFAAS. Główną zaletą zastosowania techniki pieca grafitowego jest zwiększenie limitów detekcji (brak rozcieńczania próbki gazem) oraz fakt, że cała próbka atomizowana jest w tym samym czasie. System pieca grafitowego zintegrowany jest z płomieniem palnika, co zapewnia pełna automatyzację procesu. Oprogramowanie racujące w systemie Windows, umożliwia łatwe sterowanie urządzeniem, zapis wyników badań w formacie Excela pozwala na wygodną obróbkę danych. Umożliwia przeprowadzenie w pełni automatycznej analizy ilościowej i jakościowej, obliczenie stężenia pierwiastków i automatyczne wygenerowanie raportu z analizy.