Generatory wodoru F-DGS LC-H2

Generatory wodoru F-DGS LC-H2 to niewielkich rozmiarów wytwornice gazu wykorzystujące wkłady osuszające, które mogą być uzupełniane lub wymieniane na nowe. Wytwarzanie wodoru oparte jest na technologii polimerowej membrany elektrolitowej (PEM). Dostępne są trzy modele generatorów o różnym przepływie produkowanego wodoru: 100 ml/min., 140 ml/min., 180 ml/min.
Generatory wodoru serii LC-H2 nadają się do: chromatografii, detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID), produkcji energii elektrycznej w ogniwach paliwowych.

 

Generatory wodoru F-DGS ND-H2

W generatorach wodoru F-DGS ND-H2 produkcja wodoru oparta jest na technologii polimerowej membrany elektrolitycznej (PEM). Laboratoryjne wytwornice wodoru wyposażone są w kolumnę osuszającą, która wymaga wymiany lub uzupełnienia po saturacji. Zaletą generatorów wodoru F-DGS ND-H2 jest możliwość stosowania wysokiego ciśnienia tłoczenia - nawet do 10 barów oraz wytwarzanie wodoru o wysokiej czystości. Generatory posiadają funkcję automatycznej diagnozy z alarmem dźwiękowym oraz automatycznego wyłączenia w razie alarmu. Dostępne są modele o różnych przepływach produkowanego gazu. Możliwość pracy w trybie szeregowym (opcja).

Generatory wodoru F-DGS PAR-H2

Generatory wodoru F-DGS PAR-H2 produkują wodór o najwyższej czystości 6N > 99.9999% i różnym przepływie gazu: od 120 ml/min. do 650 ml/min. Laboratoryjne generatory wodoru PAR-H2 nie wymagają ręcznej wymiany wkładu osuszającego, ponieważ posiadają funkcję regeneracji. Użytkownik może zaprogramować czas regeneracji kolumny po otrzymaniu komunikatu na wyświetlaczu. Wytwornice gazu wyposażone są w ekran dotykowy LCD pokazujący parametry takie jak: przepływ produkowanego H2, ciśnienie H2, poziom wody w zbiorniku, nasycenie kolumny osuszającej, jakość wody, aktualny status urządzenia (normalny, prealarmu, alarmu). Dodatkowe zalety generatorów PAR-H2 to automatyczne wyłączanie w razie alarmu oraz możliwość pracy w trybie równoległym (opcja). cm3