Generatory łączone wodór-powietrze LC-H2, ND-H2, PAR-H2 - ZA

Generatory wodór/powietrze łączą w sobie cechy generatorów wodoru wszystkich dostępnych serii (LC-H2, ND-H2 i PAR-H2) i generatorów powietrza serii ZA, dzięki czemu produkcja wodoru i powietrza może się odbywać jednocześnie przy wykorzystaniu jednego urządzenia.
Wodór jest produkowany z dejonizowanej wody przy użyciu technologii PEM (Proton Exchange Membrane) natomiast powietrze "zerowe" otrzymywane jest przez osuszanie i oczyszczanie sprężonego powietrza z węglowodorów do poziomu < 0.05 ppm (mierzone jako metan).
Wymienny panel górny pozwala na bezpośredni montaż trzech modeli generatorów H2 (odpowiednich do określonego modelu H2). Generatory stanowią kompletne systemy i wykonane zostały z najwyższej jakości materiałów, są łatwe w instalacji, posiadają kompaktową obudowę i ergonomiczny kształt.

Zalety stosowania łączonych generatorów wodór / powietrze w chromatografii:

Redukcja węglowodorów w powietrzu zerowym, w tym metanu do poziomu <0,05 ppm zmniejsza poziom szumu w tle i daje znacznie lepszą stabilność linii bazowej, znacznie zwiększa czułość detektora oraz zapewnia uzyskanie dokładnych wyników analitycznych.
Zastosowanie wodoru jako gazu palnego zwiększa dokładność analizy i poprawia czułość metod oraz wpływa na zmniejszenie konieczności czyszczenia detektora.

Przykładowa specyfikacja techniczne przedstawiona dla generatora łączonego FID-H2/AIR(ZA).

Generatory łączone azot-powietrze ALLIA

Generatory łączone azot-powietrze serii ALLIA są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie wymagane jest dostarczenie jednocześnie wysokiej czystości azotu oraz powietrza. Zastosowanie dwóch modułów generatora azotu i generatora powietrza ze zintegrowanym kompresorem w jednym urządzeniu pozwala nie tylko na oszczędność kosztów ale również oszczędność miejsca w laboratorium. Generatory wykorzystują technologię zmiennociśnieniową PSA (Pressure Swing Adsorption) na złożach molekularnych sit węglowych (CMS); połączonych z dodatkową warstwą aktywowanego tlenku glinu. Dzięki zastosowaniu tej techniki możliwe jest ciągłe uzyskiwanie azotu o doskonałej czystości (>99,9995%).

Zastosowanie: GC-FID, gaz nośny, make-up gaz.

Dodatkowe zalety to m.in.: bezolejowe zasilanie sprężarki, sterowanie za pomocą ekranu dotykowego HMI, tryb energooszczędny, wizualna i dźwiękowa sygnalizacja alarmów.

Opcje generatorów serii ALLIA:
1) moduł z katalizą węglowodorów na poziomie < 0.05 ppm (ZERO NITROGEN/AIR- seria Z-ALLIA)
2) generatory posiadające zintegrowany  kompresor  powietrza  (seria  ALLIA1/1,  ALLIA3/1,  Z-ALLIA1/1, Z-ALLIA3/1)