Poziome młynki tnące CM

Poziome młynki tnące CM to młynki typu przepustowego szczególnie polecane do rozdrabniania materiałów średnio twardych i miękkich, elastycznych i włóknistych. W laboratoryjnych młynkach tnących serii CM rozdrabnianie następuje wskutek cięcia i ścierania. Próbka podczas mielenia nie nagrzewa się przez zastosowanie przepływowego trybu rozdrabniania. Materiał do rozdrabniania jest wsypywany od góry skąd trafia do komory z nożami, gdzie jest cięty przez noże z czterema ostrzami i rozcierany o pręty zamontowane w obudowie. Następnie wysypuje się dołem przechodząc przez sita i trafiając do pojemnika, gdzie próbka ochładza się. Wielkość rozdrabnianych cząstek jest regulowana przez sita montowane pod pojemnikiem mielącym.

Dostępne są dwa modele młynków tnących CM: młynek CM-5000 o wydajności 5 kg/h i młynek CM-20000 o wydajności 20 kg/h.

Zastosowanie młynków tnących CM: rozdrabnianie materiałów pochodzenia roślinnego, drewna, słomy, zbóż, nasion, przypraw, żywic, gumy, plastikowych włókien, karmy dla zwierząt, kości, tektury, papieru, elektronicznych podzespołów, jedzenia, skóry, węgla brunatnego.

  • Click to enlarge image CM20000.png
  • Click to enlarge image CM_5000.png
  • Click to enlarge image CM_5000_knives.png
  • Click to enlarge image CM_5000_sieve.jpg
  •