Spektrofotometr i2

Spektrofotometr i2 to jednowiązkowy spektrofotometr VIS wyposażony w graficzny wyświetlacz LCD i halogenową lampę wolframową przeznaczony do wykonywania pomiarów przy długościach fali od 320 do 1100nm. Dołączone do urządzenia oprogramowanie pozwala na wykonywanie analiz ilościowych, pomiarów kinetycznych, skanowania wybranych długości fal, wykonywania pomiarów w trybie Multi Wavelength, jak również analiz DNA i białek. Urządzenie posiada możliwość tworzenia krzywych kalibracyjnych, a wbudowana pamięć umożliwia przechowywanie do 200 grup danych, jak i do 200 krzywych. Dzięki specjalnemu systemowi optycznemu, który został umieszczony w pozycji zawieszonej, jak i wzmocnionej i pogrubionej płycie dolnej eliminowane są wibracje oddziaływujących na system optyczny. Korzystanie z tego modelu jest ułatwione dzięki automatycznej kalibracji długości fali, automatycznej korekcji odchyleń oraz łatwości, z jaką można wymienić lampę wolframową w urządzeniu.

Spektrofotometr i5

Spektrofotometr i5 to bardziej rozbudowany model jednowiązkowego spektrofotometru UV-VIS wyposażonego w duży wyświetlacz LCD, o zakresie długości fal 190 - 1100 nm oraz posiadający dobre parametry pomiarowe. Urządzenie może samodzielnie lub za pośrednictwem dołączonego do urządzenia oprogramowanie wykonywać analizy ilościowe, pomiary kinetyczne, skanowanie długości fal, wykonywania pomiarów w trybie Multi Wavelength, jak również analiz DNA i białek. Dzięki ulepszonym możliwościom przetwarzania danych użytkownik może w sposób łatwiejszy i wygodniejszy dokonywać ich edycji. Specjalny system optyczny, który został umieszczony w pozycji zawieszonej, jak i wzmocniona i pogrubiona płyta dolnej eliminują wibracje oddziaływujące na system optyczny. Urządzenie posiada także opcjonalną możliwość wykonywania skanowania przy trzech różnych prędkościach: szybkiej, średnie i wolnej.

Spektrofotometr i3

Spektrofotometr i3 to jednowiązkowy spektrofotometr UV-VIS posiadający lampę wolframową i deuterową z możliwością prowadzenia pomiarów przydługościach fal 190 - 1000 nm. Dzięki dołączonemu oprogramowaniu możliwe jest wykonywanie analiz fotometrycznych i ilościowych, jak i przetwarzania uzyskanych danych analitycznych. Urządzenie posiada możliwość tworzenia krzywych kalibracyjnych, a wbudowana pamięć umożliwia przechowywanie do 200 grup danych, jak i do 200 krzywych. Dodatkowo dzięki metodzie kalibracji krzywej można stworzyć wielopunktową krzywą wzorcową pozwalającą na mierzenie stężenia nieznanych próbek. Metoda współczynnikowa zaś umożliwia zastosowanie pomiarów próbki bezpośrednio po wprowadzeniu współczynnika równania krzywoliniowego. Korzystanie z tego modelu jest ułatwione dzięki automatycznej kalibracji długości fali, automatycznej korekcji odchyleń oraz łatwości, z jaką można wymienić lampę wolframową i deuterową w urządzeniu.