Spektrometr XRF EDX600

Spektrometr XRF EDX600 to efekt wieloletniego doświadczenia firmy SkyRay Instruments w projektowaniu urządzeń do analiz stopów i produktów z metali szlachetnych. Spektrometr posiada ergonomiczny wygląd, przyjazny użytkownikowi interfejs i profesjonalne oprogramowanie sprawiające, że analizy pierwiastkowe XRF w przemyśle jubilerskim stają się proste, szybkie i dokładne.
Spektrometr XRF EDX600 posiada wydajny i praktyczny licznik proporcjonalny zapewniający dokładne pomiary składu stopów jubilerskich przy zachowaniu niskich kosztów zakupu i eksploatacji. Spektrometr EDX600 polecany jest szczególnie do analiz typowych stopów złota (Au) i srebra (Ag). Spektrometr XRF sprawdzi się też przy pomiarach grubości  jednowarstwowych powłok metalicznych. Spektrometr wykonany jest z trwałych materiałów, posiada potrójny system zabezpieczeń przed promieniowaniem jonizującym.

 

 • Click to enlarge image EDX600.png
 • Click to enlarge image EDX600_close.jpg
 • Click to enlarge image EDX600_open.png
 • Click to enlarge image edx600 komora.jpg
 •  

Spektrometr XRF EDX880

Spektrometr XRF EDX880 to prosty w obsłudze analizator biżuterii i innych wyrobów z metali szlachetnych, działający na zasadzie spektrometru EDXRF. Analizator EDX880 sprawdzi się w pomiarach składu chemicznego typowych stopów jubilerskich oraz przy określaniu karatowości złota. Źródło promieniowania oraz detektor (licznik proporcjonalny) umieszczone w górne części obudowy pozwalają na łatwiejszą manipulację próbką o niejednorodnej lub zakrzywionej powierzchni. Spektrometr XRF EDX880 jest polecany dla jubilerów, skupów złota, lombardów itp. Pomiary za pomocą spektrometrów fluorescencji rentgenowskiej (XRF EDX880) są całkowicie nieniszczące, nie ma ryzyka strat lub uszkodzenia próbki badanej.

Spektrometr XRF EDX6000B

Spektrometr XRF EDX6000B to w pełni profesjonalny spektrometr EDXRF do szybkich i nieniszczących analiz składu chemicznego, wyposażony w nowoczesny detektor SDD chłodzony termoelektrycznie. Dzięki wysokiej czułości detektora gwarantuje on wysoki poziom liniowości energii, właściwości spektrum i znakomity stosunek piku do tła. Spektrometr XRF EDX6000B wyposażony jest w standardzie w podajnik na 10 pozycji, który umożliwi szybkie i wygodne testy wielu próbek w jednej partii. Najbardziej polecany jest do analiz XRF próbek mineralnych i stopów metali w przemyśle cementowym, galwanicznym, metalurgii itp. Metoda fluorescencji rentgenowskiej XRF świetnie sprawdza się również w badaniach naukowych, gdzie użytkownik dysponuje jedynie niewielką ilością badanej próbki. Zaletą jest także jednoczesna analiza wszystkich pierwiastków w badanej próbce (w mierzalnym zakresie pierwiastkowym). W przypadku tego modelu analizatora XRF istnieje możliwość wykonania kalibracji na analizy zgodności z RoHS o niskim limitach detekcji dla pierwiastków niebezpiecznych ujętych w dyrektywie.

 • Click to enlarge image EDX6000B.jpg
 • Click to enlarge image EDX6000B_close.png
 • Click to enlarge image EDX6000B_open.jpg
 • Click to enlarge image EDX_6000B_sampler.jpg
 •  

Spektrometr XRF EDX3600H

Spektrometr XRF EDX3600H to laboratoryjny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii EDXRF przeznaczony do analiz pierwiastkowych XRF w pełnym zakresie pierwiastkowym. Zaletą tego laboratoryjnego analizatora XRF jest detektor SDD o rozdzielczości 135-145eV chłodzony termoelektrycznie oraz możliwość pracy z w atmosferze próżni (do analiz XRF pierwiastków lekkich). Analizator XRF posiada dużą, otwieraną od góry komorę pomiarową. Istnieje możliwość wykonywania pomiarów XRF przy otwartej komorze, umieszczając próbki o dużych lub niestandardowych rozmiarach. Spektrometr XRF EDX3600H jest szczególnie polecany do analiz próbek mineralnych oraz stopów metali. Technika rozdziału widma XRF (wieloetapowy pomiar XRF z różnymi parametrami) zwiększa dokładność równoczesnej analizy ciężkich i lekkich pierwiastków. Zapewniamy profesjonalne szkolenie oraz oprogramowanie XRF w języku polskim.

 • Click to enlarge image EDX3600H_application.jpg
 • Click to enlarge image EDX3600H_front.jpg
 • Click to enlarge image EDX3600H_open.jpg
 •  

Spektrometr XRF X-Calibur

Spektrometr XRF X-Calibur to spektrometr fluorescencji rentgenowskiej EDXRF firmy Xenemetrix o dużej mocy lampy rentgenowskiej i zwartej budowej. Analizator zapewnia wysoką wydajność pomiarów i dużą rozdzielczość detektora. Unikalna geometria lampy typu "close couple" z anodą umieszczoną z przodu, w połączeniu z zaawansowaną budową układu optycznego maksymalnie skraca odległość między próbką, lampą i detektorem. Zwiększa to dokładność i wydajność prowadzonych pomiarów. Oprogramowanie  nEXt™, na którym pracują wszystkie spektrometry firmy Xenemetrix umożliwia pełną analizę próbek: jakościową, ilościową i półilościową. Dodatkowo urządzenia wyposażone są w oprogramowanie Fundamental Parameters w wersji podstawowej lub zaawansowanej umożliwiające bezwzorcowe analizy nawet nieznanych matryc.
Spektrometr ten może być szeroko stosowany w takich dziedzinach jak: przemysł petrochemiczny, przemysł chemiczny, przemysł polimerów, medycyna sądowa, hutnictwo, analiza powłok, przemysł wydobywczy, badania środowiskowe, badania naukowe itd.

 

 

 • Click to enlarge image X-Calibur_front.png
 • Click to enlarge image Xenemetrix_X-Calibur.jpg
 • Click to enlarge image x-calibur-open-short.jpg
 • Click to enlarge image x-calibur_taca.jpg
 •  

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat metody XRF? Odwiedź: www.learnxrf.comwww.learnxrf.com

Spektrometr XRF Genius-IF

Spektrometr XRF Genius-IF pierwszy biurkowy spektrometr EDXRF z wtórnymi filtrami odbiciowymi, to połączenie wysokiej jakości pomiarów XRF i ekonomii w analizie pierwiastkowej. Spektrometr XRF zapewnia nieniszczącą analizę ilościową i jakościową w zakresie od C(6) do Fm(100). Najnowszej generacji detektor SDD posiada doskonałą rozdzielczość widmową i zoptymalizowany jest do wykrywania pierwiastków w szerokim zakresie (od ilości śladowych do 100%). XRF Genius-IF firmy Xenemetrix sprawdza się także znakomicie w kłopotliwych dotychczas typach analiz XRF np. pierwiastków lekkich.

Spektrometr XRF Genius IF posiada unikatowy układ optyczny łączący osiem wtórnych filtrów odbiciowych, oraz osiem filtrów w trybie wzbudzenia bezpośredniego. Zapewnia to optymalne warunki wzbudzenia dla wszystkich pierwiastków wykrywanych metodą EDXRF. WAG (Wide Angle Geometry) to opatentowany przez Xenemetrix system wykorzystania filtrów odbiciowych zapewniający optymalne warunki analizy XRF dla pierwiastków głównych oraz śladowych w próbie.
Wiązka rentgenowska wzbudza charakterystyczne linie K dla filtrów odbiciowych (czysty metal), które wykorzystywane są potem do wzbudzenia próbki wiązką "monochromatyczną". Zastosowanie filtrów umożliwia znaczące obniżenie limitów detekcji dla poszczególnych pierwiastków. Niskie limity detekcji pierwiastków czynią Genius-IF najbardziej wszechstronnym i przydatnym w szerokim zakresie aplikacji spektrometrem XRF.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat metody XRF? Odwiedź: www.learnxrf.comwww.learnxrf.com

Przenośny spektrometr P-Metrix

Spektrometr EDXRF P-Metrix to najnowsze osiągnięcie w dziedzinie projektowania spektrometrów XRF firmy  Xenemetrix. Łączy w sobie moc analityczną urządzenia stacjonarnego z zaletami spektrometru mobilnego. Dzięki automatycznej pokrywie, detekcji obecności próbki, kamerze podglądowej i intuicyjnej obsłudze spektrometr spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.

P-Metrix to mobilne laboratorium pozwalające na precyzyjną analizę ilościową i jakościową w warunkach terenowych. Solidna, składana konstrukcja, półautomatyczna pokrywa komory testowej i mnogość zabezpieczeń elektronicznych gwarantują bezpieczny transport i pomiary.  Zasilanie zapewnia wbudowana bateria Li-ion, możliwe jest zasilanie zewnętrzne z ładowarki samochodowej, lub dodatkowych baterii. Opcjonalny, ergonomiczny transporter pozwala na jeszcze wygodniejszą pracę. Szeroki zakres obsługiwanych technologii umożliwia połączenie się ze stacjonarnym laboratorium.

Opcjonalny transporter

Spektrometr P-metrix znajduje zastosowanie w analizie laboratoryjnej może być wykorzystywany w przemyśle petrochemicznym i paliwowym  do identyfikacji pierwiastków i określania poziomów ich stężeń w badanych próbkach stałych, cieczach lub proszkach. Może być również używany do kontroli jakości w procesach przetwórstwa metali. Nieniszcząca analiza metali może być przeprowadzona na każdym etapie produkcji od rudy lub złomu poprzez stop do gotowego wyrobu. Spektrometria EDXRF jest powszechnie stosowaną techniką analityczną wykorzystywaną  w sektorze badania wchłaniania składników odżywczych lub potencjalnie toksycznych pierwiastków przez rośliny odgrywającym kluczową rolę w sektorze rolno-spożywczym.