Spektrofotometr VIS-723G

Spektrofotometr VIS-723G to jednowiązkowy spektrofotometr VIS skanujący w całym zakresie długości fal 320-1100 nm (zakres światła widzialnego). Posiada trzy opcje wyboru szerokości pasma spektralnego: 5 nm, 2 nm, 1 nm, spełniające potrzeby użytkownika oraz wymogi European Pharmacopoeia. Wyposażony jest w manualny cztero-komorowy uchwyt, który może pomieścić cele o długości do 50 mm. Wysokiej jakości zoptymalizowana optyka, układy elektroniczne, źródło światła oraz detektor wykonane przez renomowanych światowych producentów, zapewniają dobre parametry pomiarowe oraz niezawodność.

Spektrofotometr VIS-7220G

Spektrofotometr VIS-7220G to jednowiązkowy spektrometr VIS sterowany mikroprocesorowo, wyposażony w wyświetlacz LCD 16×2. Posiada funkcję automatycznego ustawianie zera i 100%T. Krzywa kalibracyjna może być wyznaczona na podstawie pomiaru, poprzez podanie do 10 wzorców lub wprowadzając bezpośrednio współczynniki krzywej K i B. Parametry mogą być przechowywane do późniejszego użycia. Możliwość zapamiętania do 10 krzywych kalibracyjnych, które mogą być edytowane przez użytkownika. Jest to podstawowy model spektrofotometru VIS, prosty w obsłudze i zajmujący niewiele miejsca. Z powodzeniem sprawdzi się do celów edukacyjnych oraz przy podstawowych analizach spektrofotometrycznych w laboratoriach analitycznych. 

Spektrofotometr UV-9200

Spektrofotometr UV-9200 sterowany mikroprocesorowo jest jednowiązkowym, podstawowym modelem spektrofotometru UV-VIS. Posiada wyświetlacz LCD 16×2 oraz automatyczną funkcję ustawiania zera i 100%T. Krzywa kalibracyjna może być wyznaczona na podstawie pomiaru, poprzez podanie/zmierzenie do 10 wzorców lub wprowadzenie współczynników krzywej K i B bezpośrednio z klawiatury. Parametry mogą być przechowywane w pamięci podręcznej urządzenia do późniejszego użycia. Możliwość zapamiętania do 10 krzywych kalibracyjnych, które mogą być edytowane przez użytkownika.

Spektrofotometr UV-1800

Spektrofotometr UV-1800 jest wszechstronnym, uniwersalnym spektrofotometrem UV-VIS z funkcją skanowania. Może być używany do badań medycznych, monitorowania stanu środowiska, do badań jakości różnych produktów w tym żywności, w agrochemii, do celów naukowych i szkoleniowych na uniwersytetach, w metalurgii, geologii, przy produkcji maszyn, w przemyśle petrochemicznym. Jest użytecznym narzędziem do wykonywania analiz jakościowych i ilościowych.
Spełnia różne wymogi użytkowników. Posiada rozbudowane funkcje edycji widma m.in. automatyczne wyszukiwanie pików, liczenie pochodnej, obliczenia aktywności, możliwość konwersji wykresu w funkcji absorpcji na transmitancję i odwrotnie itp. Oprogramowanie posiada również predefiniowane funkcje do analiz białek, RNA i DNA.

Spektrofotometr UV-1601

Spektrofotometr UV-1601 to jednowiązkowy system monitorowania UV-VIS z wiązką dzieloną dostarcza dokładnych pomiarów i zwiększa stabilność linii bazowej. Dzięki szerokiemu zakresowi długości fali spektrofotometr znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach.
Wiele metod pomiaru: skanowanie długości fali, pomiar w funkcji czasu (pomiary kinetyczne), pomiary przy wielu długościach fal, liczenie pochodnej itd. Spełni różne wymogi pomiarowe użytkowników. Oprogramowanie posiada predefiniowane funkcje do analiz białek, RNA i DNA.

Spektrofotometr i5

Spektrofotometr i5 to bardziej rozbudowany model jednowiązkowego spektrofotometru UV-VIS wyposażonego w duży wyświetlacz LCD, o zakresie długości fal 190 - 1100 nm oraz posiadający dobre parametry pomiarowe. Urządzenie może samodzielnie lub za pośrednictwem dołączonego do urządzenia oprogramowanie wykonywać analizy ilościowe, pomiary kinetyczne, skanowanie długości fal, wykonywania pomiarów w trybie Multi Wavelength, jak również analiz DNA i białek. Dzięki ulepszonym możliwościom przetwarzania danych użytkownik może w sposób łatwiejszy i wygodniejszy dokonywać ich edycji. Specjalny system optyczny, który został umieszczony w pozycji zawieszonej, jak i wzmocniona i pogrubiona płyta dolnej eliminują wibracje oddziaływujące na system optyczny. Urządzenie posiada także opcjonalną możliwość wykonywania skanowania przy trzech różnych prędkościach: szybkiej, średnie i wolnej.

Spektrofotometr i3

Spektrofotometr i3 to jednowiązkowy spektrofotometr UV-VIS posiadający lampę wolframową i deuterową z możliwością prowadzenia pomiarów przydługościach fal 190 - 1000 nm. Dzięki dołączonemu oprogramowaniu możliwe jest wykonywanie analiz fotometrycznych i ilościowych, jak i przetwarzania uzyskanych danych analitycznych. Urządzenie posiada możliwość tworzenia krzywych kalibracyjnych, a wbudowana pamięć umożliwia przechowywanie do 200 grup danych, jak i do 200 krzywych. Dodatkowo dzięki metodzie kalibracji krzywej można stworzyć wielopunktową krzywą wzorcową pozwalającą na mierzenie stężenia nieznanych próbek. Metoda współczynnikowa zaś umożliwia zastosowanie pomiarów próbki bezpośrednio po wprowadzeniu współczynnika równania krzywoliniowego. Korzystanie z tego modelu jest ułatwione dzięki automatycznej kalibracji długości fali, automatycznej korekcji odchyleń oraz łatwości, z jaką można wymienić lampę wolframową i deuterową w urządzeniu.

Spektrofotometr UV-2601

Spektrofotometr UV-2601 jest dwuwiązkowym spektrometrem UV-VIS łączącym w sobie wysoką dokładność i wiarygodność pomiarów do różnych zastosowań. Może być szeroko wykorzystywany do analizy jakościowej i ilościowej w takich dziedzinach jak: badania biochemiczne, przemysł farmaceutyczny, produkcja, edukacja, ochrona środowiska, przemysł spożywczy, badania kliniczne, usługi sanitarne i anty-epidemiologiczne.
Wyniki pomiarów mogą być drukowane oraz wysyłane do komputera przez złącze RS232 (RS485 i USB jako opcja). Ustawienia parametrów mogą zostać zapisane w pamięci urządzenia dla większej wygody użytkownika. Pomiary mogą być wykonywane z poziomu spektrofotometru lub z poziomu komputera PC. Spektrofotometr wyposażony jest w automatyczny podajnik na 8 cel 10 mm.

Spektrofotometr UV-2100

Spektrofotometr UV-2100 to dwuwiązkowy spektrofotometr UV-VIS wyposażony w pełni zautomatyzowany układ skanowania. Umożliwia skanowanie ze zmienną długością fali (Wavelength scan). Możliwe jest skanowanie przedziałów pomiarowych w każdym zakresie pomiędzy 190-900 nm. Trzy prędkości skanowania: szybkie, ze średnią prędkością oraz wolne z minimalną rozdzielczością 0.04 nm. Zaawansowane funkcje przetwarzania pochodnych widma, wygładzania, wyszukiwania pików, powiększania i nakładania widm.
Oprogramowanie PC bogate w funkcje analityczne. Pomiar przy wybranej długości fali. Możliwość wybrania maksymalnie do 10 długości fal do pomiaru w tym samym czasie. Możliwość wykonania obliczeń pomiędzy poszczególnymi długościami fal. Analiza ilościowa: metoda porównania z wzorcem, krzywej wzorcowej, dwóch długości fal, trzech długości fal, itd. Pomiary kinetyczne: możliwość wyboru długości fal i interwałów, obliczenia aktywności.

Spektrofotometr i9

Spektrofotometr i9 to bardzo zaawansowany model dwuwiązkowego spektrofotometru UV-VIS o bardzo dobrych parametrach pomiarowych, wyposażony w duży wyświetlacz LCD i wykonywujący pomiary przy długościach fal 190 - 1100 nm. Od modelu i8 różni się możliwością automatycznego zmieniania szerokości pasma spektralnego pomiędzy 0.5, 1, 2, 4 i 5 nm. Urządzenie może samodzielnie lub za pośrednictwem dołączonego do urządzenia oprogramowanie wykonywać analizy ilościowe, pomiary kinetyczne, skanowanie długości fal, wykonywania pomiarów w trybie Multi Wavelength, jak również analiz DNA i białek. Model odznacza się wysoką, 24-bitową szybkością i precyzją w konwersji sygnału analogowego na cyfrowy, jak i ulepszoną czułością urządzenia. W tym spektrofotometrze zastosowano najlepszy system optyczny bazujący na najlepszych konstrukcjach, surowcach i wymaganiach technologicznych. Specjalny system optyczny, który został umieszczony w pozycji zawieszonej, jak i wzmocniona i pogrubiona płyta dolnej eliminują wibracje oddziaływające na system optyczny. Spektrometr i9 posiada także opcjonalną możliwość wykonywania skanowania przy trzech różnych prędkościach: szybkiej, średnie i wolnej.

Strona 1 z 2