Standardowe wagi analityczne

Model    Legalizacja       Obciążenie maksymalne       Dokładność odczytu      Wymiar szalki
AS 60 / 220.R2 PLUS Tak 60 / 220 g 0.1 / 0.1 mg Ø90 + Ø85 (opcja) mm
AS 62.R2 PLUS Tak 62 g 0.01 mg Ø90 + Ø85 (opcja) mm
AS 82 / 220.R2 PLUS Tak 82 / 220 g 0.01 / 0.1 mg Ø90 + Ø85 (opcja) mm
AS 110.R2 PLUS Tak 110 g 0.1 mg Ø100 mm
AS 120.R2 PLUS Tak 120 g 0.01 mg Ø90 + Ø85 (opcja) mm
AS 160.R2 PLUS Tak 160 g 0.1 mg Ø100 mm
AS 220.R2 PLUS Tak 220 g 0.1 mg Ø100 mm
AS 310.R2 PLUS Tak 310 g 0.1 mg Ø100 mm
AS 520.R2 PLUS Nie 520 g 0.1 mg Ø100 mm

Dodatkowe informacje

Specyfikacja techniczna:

Wagi

 serii AS R2 reprezentują nowy poziom standardowy

 wag

precyzyjnych.

Wagi wyposażone zostały w nowy, czytelny wyświetlacz LCD, który pozwala na bardziej przejrzystą prezentację wyniku ważenia. Ponadto wyświetlacz ma nową tekstową linię informacyjną, umożliwiającą wyświetlanie dodatkowych komunikatów i informacji, np. nazwa towaru czy wartość tary.


Dodatkowo nowe

 wagi serii R za pomocą piktogramów sygnalizują uruchomiony mod pracy, połączenie z komputerem, poziom naładowania baterii, funkcje  wagowe oraz serwisowe. Rozszerzono także ilość wyświetlanych jednostek wagowych.


Wagi AS R2 zostały wyposażone w wiele interfejsów komunikacyjnych: 2 × RS 232, USB typu A, USB typu B oraz opcjonalnie Wireless Connection.

Waga może współpracować z komputerem za pośrednictwem interfejsu USB, jednak wymaga dodatkowego oprogramowania (sterownika), który można pobrać ze strony - zakładka "Oprogramowanie" lub sekcji "WSPARCIE".


Obudowa wagi wykonana jest z tworzywa sztucznego, natomiast szalka ze stali nierdzewnej.
Użytkownik ma możliwość

 ważenia ładunków poza pomostem wagowym (tzw.

ważenie podszalkowe) - ładunek podwieszony jest pod wagą.


W nowych

 wagach serii R system informacji oparto o 5 baz danych, które umożliwiają pracę wielu użytkowników z bazą wielu towarów, a zbierane w bazie

 ważenia można poddawać dalszej analizie.

Dane gromadzone są w 5 bazach:
  • użytkowników (do 10 użytkowników),
  • towarów (do 1000 towarów),
  • ważeń (do 5000 ważeń),
  • tar (do 100 tar),
  • pamięć ALIBI (do 100 000 ważeń).
Wymiana danych w ramach systemu odbywa się dwukierunkowo za pomocą szybkiego złącza USB. Nowe wagi pozwalają importować i eksportować bazy danych, wykorzystując przy tym zewnętrzne nośniki Pendrive.

Zastosowana pamięć ALIBI jest obszarem bezpieczeństwa danych i pozwala na zapis do 100 tysięcy rekordów ważeń. Daje to bezpieczeństwo ciągłości gromadzenia danych w długim okresie czasu.
Bezpośredni dostęp do funkcji i baz danych jest możliwy z poziomu przycisków klawiatury:
  • Database - bezpośredni dostęp do baz danych,
  • Function - bezpośredni dostęp do podstawowych funkcji,
  • F1 do F4 - programowalne klawisze funkcyjne oraz klawisze nawigacyjne menu.
Więcej w tej kategorii: « Zaawansowane wagi analityczne
Arabic Czech Estonian German Hungarian Latvian Lithuanian Russian Slovak Ukrainian Polish English