Kolorymetry, mierniki barwy

Kolorymetry, mierniki barwy (7)

Kolorymetry to podstawowe narzędzia do pomiarów różnic barw wzorców i badanej próby, znajdujące zastosowanie w kontroli jakości, określaniu zgodności ze standardami i określonymi wartościami tolerancji w przestrzeni barw Lab. Są szybkie i łatwe w użyciu.

Oferowane kolorymetry zgodne są z przestrzenią barw CIE Lab, opartą na bazie tzw. trójchromatycznego modelu percepcji barwy. Podają dane numeryczne stanowiące wartość bezwzględną oraz różnicę oparta na pomiarze różnic odcienia, nasycenia i jasności. Światło kieruje się na dany obiekt, a część odbitego światła zbiera, analizuje i zapisuje jego natężenie.

System ten stosuje się na całym świecie do kontroli kolorów tkanin, farb, tuszy, tworzyw sztucznych, papieru, materiałów drukowanych i innych przedmiotów.

Kolorymetr NR110
Kolorymetr różnicowy NR110 to urządzenie przenośne o pionowej konstrukcji i małej aperturze pomiarowej (4mm), idealnej do pomiaru różnicy barwy między próbką wzorcową, a badaną na niewielkich powierzchniach. Posiada duży, kolorowy…
Kolorymetr przenosny NH310
Przenośny kolorymetr NH310 jest zaawansowanym urządzeniem przeznaczonym m.in. do określania różnic barwy między wzorcem, a próbką badaną, stopnia zażółcenia oraz bieli. Wykonuje pomiary barwy zarówno w trybie SCI jak i…
Kolorymetr NR200
Przenośny kolorymetr NR200 o konstrukcji poziomej przeznaczony do pomiaru różnic kolorów między wprowadzonym wzorcem, a próbką badaną w przestrzeni barw Lab. Kolorymetr wyposażony jest w aperturę pomiarową 8mm, prosty w…
Kolorymetr NH300
Kolorymetr przenośny model NH300 o geometrii pomiarowej 8/d umożliwiający pomiar różnicy barwy między wzorcem, a próbką badaną w przestrzeni barwowej Lab. Jego zaletą jest wysoka doładność pomiaru, pozioma konstrukcja i…
Kolorymetr NR145
Przenośny kolorymetr NR145 o geometrii pomiarowej 45°/0° umożliwiający ocenę barwy wzorca i próbki badanej zgodnie z wrażeniem wizualnym. Pionowa konstrukcja kolorymetru zapewnia wygodne ułożenie urządzenia podczas wykonywania pomiaru. Wyniki dla…
Kolorymetr NR20XE
Kolorymetr NR20XE to przenośne urządzenie do pomiaru różnicy koloru. Kolorymetr ten posiada największą dostępną aperturę pomiarową o średnicy Φ 20 mm. Jest polecany do pomiaru obiektów brudzących, z fakturą, prążkowanych…
Kolorymetr NR60CP
Kolorymetr NR60CP to analizator koloru o geometrii 8°/d. Wykonuje pomiary w trybie SCI (składowa lustrzana włączona). Posiada funkcję pomiaru indeksu bieli i zażółcenia (White Index, Yellow Index). Główną zaletą przenośnego…