Refraktometry

Refraktometry (3)

Refraktometria jest metodą analityczną opartą na pomiarze współczynnika załamania światła (inaczej indeksu refrakcji). Współczynnik załamania światła jest charakterystyczną właściwością danej substancji, a jego znajomość umożliwia identyfikację substancji lub może być kryterium oceny jej czystości. Na podstawie współczynnika załamania światła można wyznaczyć refrakcję molową, która jest wielkością stałą dla danego związku. Do pomiarów współczynnika załamania światła stosuje się przyrządy optyczne zwane refraktometrami. Najczęściej są to proste refraktometry Abbego z okularem wyposażonym w skalę do odczytu lub dużo bardziej zaawansowane cyfrowe refraktometry automatyczne, charakteryzujące się bardzo dobrą dokładnością oraz powtarzalnością otrzymanych wyników.

Automatyczne refraktometry A620, A670
Refraktometry serii A to zaawansowane i w pełni profesjonalne, laboratoryjne refraktometry automatyczne wyposażone w detektor CCD o wysokiej rozdzielczości. Refraktometry zapewniają dokładne i precyzyjne pomiary oraz wysoką powtarzalność odczytu wyników.…
Refraktometr Abbego 2W
Refraktometr 2W to laboratoryjny refraktometr Abbego z dwoma okularami, umożliwiający 22-krotne powiększenie badanej próbki. Może być wykorzystywany do pomiarów indeksu refrakcji inaczej - współczynnika załamania światła oraz stężenia cukru w…
Refraktometr Abbego WYA
Refraktometr WYA jest to klasyczny refraktometr Abbego z jednym okularem i termometrem cyfrowym. Może być wykorzystywany do pomiarów indeksu refrakcji inaczej - współczynnika załamania światła oraz stężenia cukru w skali…