Chromatograf gazowy ze spektrometrem mas GC-MS 6800

Chromatograf analityczny GC-MS 6800 jest kompletnym, kompleksowym urządzeniem łączącym w sobie wysoką wydajność i jakość analiz oraz atrakcyjną cenę i niskie koszty eksploatacyjne. Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (GC-MS) stanowi układ o największej możliwej sprawności w zwartej obudowie, która zapewnia dobre sprzężenie GC z MS i małe objętości martwe układu. W chromatografie GC-MS6800 zastosowano wysokiej jakości podzespoły, a także nowoczesne rozwiązania stosowane przez najbardziej uznanych producentów sprzętu analitycznego:

- elektroniczny system kontroli ciśnienia i przepływu stabilizuje przebieg linii bazowej i czułość chromatografu w niskich zakresach
- opatentowane filamenty EI zapewniają wysoką wydajność emisji elektronów
- system PRE-QUAD usuwa niepożądane zanieczyszczenia z prób przed kwadrupolem i zmniejsza częstotliwość prac związanych z czyszczeniem detektora
- system próżniowy połączony z powielaczem elektronów z dynodą wysokoenergetyczną (HED) znacznie poprawia czułość systemu
- rozbudowane układy zabezpieczeń chromatografu chronią system uszkodzeniami podzespołów
- zaawansowany cyfrowy system kompensacji RF źródła zasilania gwarantuje niski poziom szumów spektrometru MS i stabilną rozdzielczość w pełnym zakresie masowym.

 Analiza wykonana przy użyciu GC-MS 6800 jest niezwykle wygodna dzięki rozbudowanemu , intuicyjnemu oprogramowaniu ChemAnalyst. Program umożliwia modyfikację i dostosowanie procesu analizy do swoich potrzeb.