Przenośny kwadrupolowy spektrometr mas - EcoSYS

EcoSys to w pełni przenośny system kwadrupolowego spektrometru mas. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii w dziedzinie QMS zawierającej pełne oprzyrządowanie do laboratoriów otrzymano urządzenie o doskonałej wydajności i elastyczności, a dzięki miniaturyzacji uzyskano niewielkie rozmiary systemu, zachowując przy tym bardzo dużą zdolność funkcjonalną. System EcoSys przeznaczony jest m.in. do pracy w terenie, wyposażony jest w baterię umożliwiającą ciągłe wykonywanie pracy nawet do 8 godzin, odpowiedni, łatwy w użyciu system oprogramowania umożliwiający wykonanie pełnej analizy ilościowej i monitoring nawet 64 gatunków w czasie rzeczywistym.

System EcoSys spektrometru mas oparty jest na technologii EIS (Enclosed Ion Source), która w znacznym stopniu wpływa na zwiększenie zakresu otrzymanego sygnału i umożliwia zwiększenie czułości pomiaru (wykrywalności już na poziomie ppm). EcoSys posiada opcję oceny danych opartą na bibliotece widm NIST (National Institute of Standards and Technology) umożliwiającą użytkownikowi na identyfikację nieznanych związków.