Generatory wodoru F-DGS LC-H2

Generatory wodoru F-DGS LC-H2 to niewielkich rozmiarów wytwornice gazu wykorzystujące wkłady osuszające, które mogą być uzupełniane lub wymieniane na nowe. Wytwarzanie wodoru oparte jest na technologii polimerowej membrany elektrolitowej (PEM). Dostępne są trzy modele generatorów o różnym przepływie produkowanego wodoru: 100 ml/min., 140 ml/min., 180 ml/min.
Generatory wodoru serii LC-H2 nadają się do: chromatografii, detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID), produkcji energii elektrycznej w ogniwach paliwowych.

 

Generatory wodoru F-DGS ND-H2

W generatorach wodoru F-DGS ND-H2 produkcja wodoru oparta jest na technologii polimerowej membrany elektrolitycznej (PEM). Laboratoryjne wytwornice wodoru wyposażone są w kolumnę osuszającą, która wymaga wymiany lub uzupełnienia po saturacji. Zaletą generatorów wodoru F-DGS ND-H2 jest możliwość stosowania wysokiego ciśnienia tłoczenia - nawet do 10 barów oraz wytwarzanie wodoru o wysokiej czystości. Generatory posiadają funkcję automatycznej diagnozy z alarmem dźwiękowym oraz automatycznego wyłączenia w razie alarmu. Dostępne są modele o różnych przepływach produkowanego gazu. Możliwość pracy w trybie szeregowym (opcja).

Generatory wodoru F-DGS PAR-H2

Generatory wodoru F-DGS PAR-H2 produkują wodór o najwyższej czystości 6N > 99.9999% i różnym przepływie gazu: od 120 ml/min. do 650 ml/min. Laboratoryjne generatory wodoru PAR-H2 nie wymagają ręcznej wymiany wkładu osuszającego, ponieważ posiadają funkcję regeneracji. Użytkownik może zaprogramować czas regeneracji kolumny po otrzymaniu komunikatu na wyświetlaczu. Wytwornice gazu wyposażone są w ekran dotykowy LCD pokazujący parametry takie jak: przepływ produkowanego H2, ciśnienie H2, poziom wody w zbiorniku, nasycenie kolumny osuszającej, jakość wody, aktualny status urządzenia (normalny, prealarmu, alarmu). Dodatkowe zalety generatorów PAR-H2 to automatyczne wyłączanie w razie alarmu oraz możliwość pracy w trybie równoległym (opcja). cm3

Generatory azotu F-DGS ALIZE

Laboratoryjne generatory azotu F-DGS ALIZE wykorzystują technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA do produkcji wysokiej jakości azotu z powietrza atmosferycznego. Zaletą stosowania generatorów azotu jest m.in stała i nieprzerwana dostawa gazu o gwarantowanej czystości, bez konieczności używania niewygodnych butli ciśnieniowych i przerywania analiz. Generator sterowany jest za pomocą ekranu dotykowego HMI umożliwiającego wyświetlanie  procesu w czasie rzeczywistym.

Zastosowanie laboratoryjnych generatorów azotu F-DGS ALIZE: GC, ELSD/CORONA, ICP, TOC,FT-IR,LC/MS

Opcje generatorów gazu F-DGS ALIZE: moduł z katalizą węglowodorów na poziomie: < 0.05ppm (ZERO NITROGEN- F-DGS Z-ALIZE), generatory gazu posiadające zintegrowany bezolejowy kompresor powietrza (F-DGS ALIZE1/1, ALIZE 3/1, Z-ALIZE 1/1, Z-ALIZE 3/1)

Generatory powietrza ZeroAir

Generatory powietrza Zero Air serii ZA z zastosowaniem sprężarki zapewniają produkcję suchego i oczyszczonego z węglowodorów powietrza oraz eliminują konieczność stosowania w laboratorium butli z gazem. Laboratoryjne generatory powietrza zostały zaprojektowane z najwyższej jakości materiałów, są łatwe w instalacji, posiadają kompaktową obudowę, niewielkie wymiary i wagę. Ergonomiczny i kompaktowy kształt oraz niezawodność pracy sprawiają, że seria generatorów ZeroAir jest idealnym rozwiązaniem do następujących zastosowań laboratoryjnych: GC-FID, NPD, FPD, PFPD, THA. Dostępne są modele generatorów powietrza ZeroAir m.in o przepływie od 1.5 L/min do 30L/min.

Generatory powietrza Ultra ZeroAir UZAG

Generatory powietrza Ultra ZeroAir UZAG wyposażone w zintegrowany kompresor powietrza to jedne z najbardziej efektywnych systemów zapewniających produkcję suchego i oczyszczonego z węglowodorów powietrza, przeznaczonych do użytku laboratoryjnego. Dzięki wykorzystaniu technologii PSA umożliwiającej usunięcie pary wodnej oraz technologii systemu katalizy który umożliwia usunięcie VOC/THC, w tym metanu do mniej niż 0.05 ppm, możliwe jest uzyskanie bardzo wysokiej czystości powietrza. Generatory Ultra Zero Air nie wymagają instalacji zewnętrznego kompresora. Generator powietrza Ultra ZeroAir UZAG jest sterowany za pomocą najnowszych technologii HMI z ekranem dotykowym do wyświetlania procesu w czasie rzeczywistym.

Zastosowanie laboratoryjnych generatorów powietrza Ultra ZeroAir UZAG: czyste powietrze instrumentalne do GC-FID, NPD, FPD, PFPD, THA

Zalety generatorów powietrza Ultra ZeroAir UZAG:

  • Cicha praca dzięki dźwiękoszczelnej obudowie kompresora i funkcji antywibracyjnej
  • Auto start, alarm dźwiękowy i wyświetlacz z menu pomocy.
  • Wizualny wskaźnik konserwacji i wskaźnik przepływu wylotowego.
  • Tryb energooszczędny
  • Wygodne kółka do transportu
Generatory łączone wodór-powietrze LC-H2, ND-H2, PAR-H2 - ZA

Generatory wodór/powietrze łączą w sobie cechy generatorów wodoru wszystkich dostępnych serii (LC-H2, ND-H2 i PAR-H2) i generatorów powietrza serii ZA, dzięki czemu produkcja wodoru i powietrza może się odbywać jednocześnie przy wykorzystaniu jednego urządzenia.
Wodór jest produkowany z dejonizowanej wody przy użyciu technologii PEM (Proton Exchange Membrane) natomiast powietrze "zerowe" otrzymywane jest przez osuszanie i oczyszczanie sprężonego powietrza z węglowodorów do poziomu < 0.05 ppm (mierzone jako metan).
Wymienny panel górny pozwala na bezpośredni montaż trzech modeli generatorów H2 (odpowiednich do określonego modelu H2). Generatory stanowią kompletne systemy i wykonane zostały z najwyższej jakości materiałów, są łatwe w instalacji, posiadają kompaktową obudowę i ergonomiczny kształt.

Zalety stosowania łączonych generatorów wodór / powietrze w chromatografii:

Redukcja węglowodorów w powietrzu zerowym, w tym metanu do poziomu <0,05 ppm zmniejsza poziom szumu w tle i daje znacznie lepszą stabilność linii bazowej, znacznie zwiększa czułość detektora oraz zapewnia uzyskanie dokładnych wyników analitycznych.
Zastosowanie wodoru jako gazu palnego zwiększa dokładność analizy i poprawia czułość metod oraz wpływa na zmniejszenie konieczności czyszczenia detektora.

Przykładowa specyfikacja techniczne przedstawiona dla generatora łączonego FID-H2/AIR(ZA).

Generatory łączone azot-powietrze ALLIA

Generatory łączone azot-powietrze serii ALLIA są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie wymagane jest dostarczenie jednocześnie wysokiej czystości azotu oraz powietrza. Zastosowanie dwóch modułów generatora azotu i generatora powietrza ze zintegrowanym kompresorem w jednym urządzeniu pozwala nie tylko na oszczędność kosztów ale również oszczędność miejsca w laboratorium. Generatory wykorzystują technologię zmiennociśnieniową PSA (Pressure Swing Adsorption) na złożach molekularnych sit węglowych (CMS); połączonych z dodatkową warstwą aktywowanego tlenku glinu. Dzięki zastosowaniu tej techniki możliwe jest ciągłe uzyskiwanie azotu o doskonałej czystości (>99,9995%).

Zastosowanie: GC-FID, gaz nośny, make-up gaz.

Dodatkowe zalety to m.in.: bezolejowe zasilanie sprężarki, sterowanie za pomocą ekranu dotykowego HMI, tryb energooszczędny, wizualna i dźwiękowa sygnalizacja alarmów.

Opcje generatorów serii ALLIA:
1) moduł z katalizą węglowodorów na poziomie < 0.05 ppm (ZERO NITROGEN/AIR- seria Z-ALLIA)
2) generatory posiadające zintegrowany  kompresor  powietrza  (seria  ALLIA1/1,  ALLIA3/1,  Z-ALLIA1/1, Z-ALLIA3/1)