Generatory Azotu NESO dla GC/ICP/TOC dostępne są bez lub ze zintegrowanym bezolejowym kompresorem wykorzystującym tryb Energy Saving Technology (EST). Generatory serii NESO są kompaktowe i ciche podczas pracy.

Sterowanie odbywa się za pomocą kolorowego ekranu dotykowego, który wyświetla stan w czasie rzeczywistym: ciśnienie wlotowe/wylotowe, przepływ N2 i status systemu ze zdalnym dostępem do kontroli diagnostycznej.

Wytwornice azotu wykorzystują zaawansowaną technologię PSA do uzyskania azotu ze sprężonego powietrza 24/7.

Korzyści i oszczędności:

 • Zwiększona efektywność laboratoryjna
 • Ulepszone bezpieczeństwo
 • Pewność dostawy
 • Prosta instalacja

Generatory Azotu COSMOS N2/ZN2 zostały zaprojektowane w celu zapewnienia bezpiecznego, regulowanego przepływu azotu o wysokiej czystości 99.9995%, który może być wykorzystywany w chromatografii gazowej jaki gaz nośny lub pomocniczy. Dodatkowo czysty azot można wykorzystać do zwiększenia ciśnienia w przestrzeni gazowej, oczyszczania i pułapkowania, kondycjonowania rur do desorpcji termicznej.

Generatory COSMOS wykorzystują niezawodną technikę Pressure Swing Absorption (PSA) z użyciem węglowego sita molekularnego do usuwania tlenu i wilgoci w celu wytworzenia azotu o wysokiej czystości.

Seria COSMOS ZN2 wyposażona jest w katalizator do usuwania węglowodorów do poziomu <0.05 ppm.
Generatory azotu COSMOS są kompatybilne z innymi generatorami COSMOS (Generatory Wodoru, Generatory Powietrza Zerowego, Kompresory Powietrza).

Korzyści i oszczędności:

 • Zwiększona efektywność laboratoryjna
 • Ulepszone bezpieczeństwo
 • Pewność dostawy
 • Prosta instalacja

 

Generatory Azotu CALYPSO dla LCMS Generatory CALYPSO o przepływie azotu od 15 – 64L/min i ciśnieniu 8 bar (116 psi) zostały specjalnie zaprojektowane do zaopatrywania chromatografów LCMS w czysty azot. CALYPSO dostępne są w wersji bez lub ze zintegrowanym bezolejowym kompresorem działający w trybie Energy Saving Technology (EST). Generatory CALYPSO mimo swoich gabarytów charakteryzują się kompaktową budową i emisją hałasu na niskim poziomie.

Generatory sterowane są za pomocą kolorowego ekranu ekranu dotykowego, wyświetlając w czasie rzeczywistym: ciśnienie wlotowe/wylotowe, przepływ N2 i status systemu ze zdalnym dostępem do kontroli diagnostycznej.

Wykorzystanie potrójnej filtracji (Utilizing Smart Triple Filtration) i zaawansowanej technologii PSA do oddzielania azotu i tlenu w celu wytworzenia azotu o żądanej czystości 24/7.

Korzyści i oszczędności:

 • Zwiększona efektywność laboratoryjna
 • Ulepszone bezpieczeństwo
 • Pewność dostawy
 • Prosta instalacja

Generatory powietrza ZeroAir korzystając z powietrza sprężonego z zewnętrznych kompresorów, generatory Zero Air wytwarzają suche i wolne od węglowodorów powietrze, które może być wykorzystywane do detektorów w chromatografii gazowej.

Zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie. Urządzenia wykonane są z najwyższej jakości komponentów, są łatwe w instalacji i wymagają jedynie minimalnej rocznej konserwacji. Zastosowanie generatorów w laboratorium wyeliminuje potrzebę stosowania niewygodnych butli z gazem pod wysokim ciśnieniem.

Korzyści i oszczędności:

 • Ulepszona wydajność czujnika
 • Zwiększona efektywność laboratoryjna
 • Oszczędność pieniędzy
 • Zwiększone bezpieczeństwo
 • Prosta instalacja

Generator powietrza ultra-czystego Zero Air firmy F-DGS jest jednym z najmniejszych i najbardziej wydajnych systemów powietrznych wolnych od węglowodorów do zastosowań laboratoryjnych. Wykorzystanie technologii PSA pozwala usunąć węglowodory poniżej 0.05 pmm. Seria DEIMOS UZA jest dostępna ze zintegrowanym, bezolejowym kompresorem wykorzystującym Energy Saving Technology (EST). Jest kompaktowy oraz cichy w działaniu.

Generator jest sterowany za pomocą kolorowego ekranu dotykowego, który wyświetla proces w czasie rzeczywistym, ciśnienie wlotowe/wylotowe. Przepływ powietrza i status systemu ze zdalnym dostępem do kontroli diagnostycznej.

Korzyści i oszczędności:

 • Lepsza wydajność detektora
 • Zwiększona efektywność laboratoryjna
 • Oszczędność pieniędzy
 • Zwiększone bezpieczeństwo
 • Prosta instalacja

Generator łączony wodór/powietrze może dostarczyć wodór o bardzo wysokiej czystości oraz powietrze zerowe do chromatografów gazowych z detektorem FID.

Wodór jest wytwarzany z wody dejonizowanej za pomocą tytanowej membrany elektrolitycznej (PEM). Technologia ta zapewnia bardzo wysoką niezawodność, lepszą czystość a także dłuższą żywotność. Natomiast powietrze „zerowe” otrzymywane jest przez osuszanie i oczyszczanie sprężonego powietrza z węglowodorów do poziomu <0.05 ppm (mierzone jako metan).

Generator T.FID.MF.H2 łączy generatory wodoru MF.H2 i Zero Air serii ZA w jednym urządzeniu.

Ekran dotykowy LCD zapewnia proste i przyjazne dla użytkownika zarządzanie wszystkimi funkcjami urządzenia.

 

Stałe, nieprzerwane dostawy gazu o gwarantowanej czystości eliminuje przerwy w analizie na wymianę butli, co zmniejsza ilość wymaganych ponownych kalibracji.

 

Generator łączony wodór/powietrze może dostarczyć wodór o bardzo wysokiej czystości oraz powietrze zerowe do chromatografów gazowych z detektorem FID.

Wodór jest wytwarzany z wody dejonizowanej za pomocą tytanowej membrany elektrolitycznej (PEM). Technologia ta zapewnia bardzo wysoką niezawodność, lepszą czystość a także dłuższą żywotność. Natomiast powietrze „zerowe” otrzymywane jest przez osuszanie i oczyszczanie sprężonego powietrza z węglowodorów do poziomu <0.05 ppm (mierzone jako metan).

Generator T.FID.MB.H2 łączy generatory wodoru MB.H2 i Zero Air serii ZA w jednym urządzeniu.

Ekran dotykowy LCD zapewnia proste i przyjazne dla użytkownika zarządzanie wszystkimi funkcjami urządzenia.

Stałe, nieprzerwane dostawy gazu o gwarantowanej czystości eliminuje przerwy w analizie na wymianę butli, co zmniejsza ilość wymaganych ponownych kalibracji.

Generatory Z.PROSPERO Azot/Powietrze Ultra Zerowe dostarczają ciągły strumień gazu o wysokiej czystości azotu (> 99.9995%) z zawartością węglowodorów (< 0.1 ppm) i oczyszczone Powietrze Ultra Zerowe idealne do zastosowań w chromatografii gazowej (gaz nośny, gaz pomocniczy, GC-FID).

Seria Z.PROSPERO dostępna jest bez lub ze zintegrowanym kompresorem powietrza pracującym w trybie Energy Saving Technology (EST). Jest wyjątkowo kompaktowy i cichy w działaniu.

Generator sterowany jest za pomocą ekranu dotykowego, który wyświetla proces w czasie rzeczywistym: ciśnienie wlotowe/wylotowe, przepływ N2/Ultra ZeroAir i status systemu ze zdalnym dostępem do kontroli diagnostycznej.  

Wykorzystując zaawansowaną technologię PSA do separacji N2 i O2 w celu wytworzenia wysokiej jakości N2 i użycie aktywnego tlenku glinu do do wytworzenia Powietrza Zerowego możliwe jest generowanie gazów 24/7.

Korzyści i oszczędności:

 • Zwiększona efektywność laboratoryjna

 • Ulepszone bezpieczeństwo

 • Pewność dostawy

 • Prosta instalacja

   

   

   

Generatory PROSPERO Azot/Powietrze Zerowe dostarczają ciągły strumień gazu o wysokiej czystości azotu (>99.9995%) z zawartością węglowodorów (<0.1 ppm)  i oczyszczone Powietrze Zerowe, idealne do zastosowań w chromatografii gazowej (gaz nośny, gaz pomocniczy, GC-FID).

Generatory PROSPERO dostępne są bez, lub ze zintegrowanym kompresorem powietrza pracującym w trybie Energy Saving Technology (EST). Kompresor jest wyjątkowo kompaktowy i cichy w działaniu.

Generator sterowany jest za pomocą ekranu dotykowego, który wyświetla w proces czasie rzeczywistym: ciśnienie wlotowe/wylotowe, przepływ N2/Zero Air i status systemu ze zdalnym dostępem do kontroli diagnostycznej.

Wykorzystując zaawansowaną technologię PSA do separacji N2 i 02 w celu wytworzenia wysokiej jakości N2 oraz użycie aktywnego tlenku glinu do wytworzenia Powietrza Zerowego umożliwiają generowanie gazów 24/7.

Korzyści i oszczędności:

 • Zwiększona efektywność laboratoryjna

 • Ulepszone bezpieczeństwo

 • Pewność dostawy

 • Prosta instalacja