Informacje

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych. Link do dokumentu: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO

Ochrona Radiologiczna

Na podstawie art. 32 c. pkt. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1941 z późn. zm.) podaje się do wiadomości poniższy komunikat: EnviSense Barbara Mirosław, Ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, podczas realizacji czynności związanych z uruchamianiem urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące, nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych dla pracowników i osób z ogółu ludności. Z uwagi na powyższe stwierdza się, że prowadzona przez jednostkę organizacyjną działalność w zakresie narażenia, nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. EnviSense Barbara Mirosław informuje również, że prowadzona działalność związana z narażeniem, nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Czytaj więcej: Ochrona Radiologiczna

KGO

Zgodnie z wymogami Ustawy o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym z dnia 11 września 2015 (Dz. U. 2015 poz. 1688) firma EnviSense jako importer urządzeń elektrycznych i elektronicznych i wprowadzający sprzęt na rynek UE została zarejestrowana w rejestrze GIOŚ pod numerem E0016529WBW a od marca 2018 firma EnviSense posiada numer w Bazie Danych Odpadowych (BDO) prowadzonej przez Marszałka Województwa Lubelskiego: 000004103 .

Czytaj więcej: KGO