XRF laboratoryjne - biurkowe

XRF laboratoryjne - biurkowe (10)

Polecamy jedyny na rynku biurkowy spektrometr XRF Genius IF firmy Xenemetrix ze wzbudzeniem pierwotnym i wtórnym (tzw. secondary target) do wymagających analiz.  W ofercie mamy również urządzenia wyposażone w specjalne detektory z okienkami polimerowymi zoptymalizowane do analiz pierwiastków lekkich zaczynając już od C (węgla). Laboratoryjne spektrometry rentgenowskie (XRF) przeznaczone są do dokładnych nieniszczących analiz składu różnych próbek od stopów metali, poprzez próbki mineralne, glebowe, ceramikę, szkło, aż do produktów petrochemicznych, paliw, kąpieli galwanicznych, filtrów powietrza i wielu innych. Analizatory ED XRF (fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii) są niezastąpione w każdym laboratorium. Nadają się do badań na zgodność z dyrektywami RoHS, WEEE, ELV, Prop-65 itd. 

EDX 6000C to zaawansowany laboratoryjny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii oferujący pomiary w atmosferze powietrza, próżni lub helu.Poszerzony zakres pierwiastkowy (od F do U) oraz obniżone limity detekcji zostały…
Spektrometr EDX 3600K to najbardziej zaawansowany stacjonarny spektrometr EDXRF marki SkyRay do zastosowań laboratoryjnych. Dzięki zastosowaniu detektora SDD z większym niż standardowo okienkiem berylowym, udało się rozszerzyć zakres pomiarowy od…
Model EDX 3200S Plus X to w pełni profesjonalny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej zaprojektowany do szybkiej detekcji metali ciężkich w produktach spożywczych. Spektrometr umożliwia wykrycie śladowych ilość pierwiastków takich jak ołów,…
Spektrometr XRF Genius-IF pierwszy biurkowy spektrometr EDXRF z wtórnymi filtrami odbiciowymi, to połączenie wysokiej jakości pomiarów XRF i ekonomii w analizie pierwiastkowej. Spektrometr XRF zapewnia nieniszczącą analizę ilościową i jakościową w…
Spektrometr XRF X-Calibur to spektrometr fluorescencji rentgenowskiej EDXRF firmy Xenemetrix o dużej mocy lampy rentgenowskiej i zwartej budowej. Analizator zapewnia wysoką wydajność pomiarów i dużą rozdzielczość detektora. Unikalna geometria lampy…
Spektrometr XRF RoHS VISION firmy Xenemetrix został zaprojektowany specjalnie, aby umożliwić szybką i łatwą analizę zawartości substancji niebezpiecznych zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska RoHS (dyrektywa o ograniczeniu zużycia…
Spektrometr XRF X-Cite to uniwersalny spektrometr wykorzystujący technologię XRF do analizy próbek bez ich niszczenia. Zaawansowane zdolności obliczeniowe oprogramowania XRF zintegrowane są z analizatorem dla zapewnienia spójnej analizy i transferu…
Spektrometr XRF EDX3600H to laboratoryjny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii EDXRF przeznaczony do analiz pierwiastkowych XRF w pełnym zakresie pierwiastkowym. Zaletą tego laboratoryjnego analizatora XRF jest detektor SDD o…
Spektrometr XRF EDX6000B to w pełni profesjonalny spektrometr EDXRF do szybkich i nieniszczących analiz składu chemicznego, wyposażony w nowoczesny detektor SDD chłodzony termoelektrycznie. Dzięki wysokiej czułości detektora gwarantuje on wysoki poziom…
Spektrometr XRF EDX1800B to analizator fluorescencji rentgenowskiej XRF zaprojektowany z myślą o analizach zgodności z dyrektywną RoHS/WEEE. Pomiary XRF są szybkie i w pełni nieniszczące. Analizator XRF nadaje się zarówno do…