Spektrometry iskrowe

Spektrometry iskrowe (3)

Optyczne spektrometry emisyjne OES pracujące w trybie wzbudzenia łukowego (Arc OES) polecane są do analiz półilościowych, identyfikacji stopów a w trybie wzbudzenia iskrowego (spektrometry iskrowe Spark OES) do pełnych analiz ilościowych, łącznie z badaniem ppm zawartości m.in. węgla, siarki, fosforu i boru w próbce. Spektrometry iskrowe przeznaczone są do identyfikacji stopów metali, jak również do precyzyjnych analiz wielopierwiastkowych. Te przenośne i laboratoryjne analizatory metali posiadają biblioteki kalibracyjne dla poszczególnych grup stopów takich jak stale węglowe, stale niskostopowe, konstrukcyjne, nierdzewne i inne, a także stopy aluminium, żelaza, brązy, mosiądze i wiele innych w zależności od potrzeb.

ARTUS 8 jest spektrometrem emisji optycznej ze wzbudzeniem iskrowym (OES), który zapewnia szybkie, precyzyjne i dokładne analizy składu chemicznego stopów metali. W chwili obecnej jest to najskuteczniejszy i najbardziej niezawodny…
Spektrometr Iskrowy Merlin 4 to kompaktowy model o niewielkich rozmiarach i wadze, współpracujący z systemem Windows 10. Dzięki szerokiemu zakresowi długości fal i dobrej rozdzielczości spektrometr Merlin sprawdza się w wielu…
Spektrometr iskrowy PolySpek Junior - to podstawowa seria spektrometrów emisyjnych z detektorem CCD do szybkich i dokładnych analiz składu stopów żelaza i metali kolorowych w warunkach laboratoryjnych. Spektrometr charakteryzuje się…