Spektrofotometry VIS

Spektrofotometry VIS (3)

Spektrofotometr i2 to jednowiązkowy spektrofotometr VIS wyposażony w graficzny wyświetlacz LCD i halogenową lampę wolframową przeznaczony do wykonywania pomiarów przy długościach fali od 320 do 1100nm. Dołączone do urządzenia oprogramowanie…
Spektrofotometr VIS-7220G to jednowiązkowy spektrometr VIS sterowany mikroprocesorowo, wyposażony w wyświetlacz LCD 16×2. Posiada funkcję automatycznego ustawianie zera i 100%T. Krzywa kalibracyjna może być wyznaczona na podstawie pomiaru, poprzez podanie…
Spektrofotometr VIS-723G to jednowiązkowy spektrofotometr VIS skanujący w całym zakresie długości fal 320-1100 nm (zakres światła widzialnego). Posiada trzy opcje wyboru szerokości pasma spektralnego: 5 nm, 2 nm, 1 nm,…