Spektrometry mas

Spektrometry mas (1)

Przenośne spektrometry mas oraz spektrometry mas (MS) wersji laboratoryjnej. Innowacyjna sonda AquaProbe do analizy lotnych związków organicznych VOC umożliwia bezpośrednie pomiary z próbek ciekłych! Analiza w czasie rzeczywistym do 64 kanałów jednocześnie. Spektrometry te współpracują z bibliotekami NIST. Możliwość bezobsługowej zdalnej pracy za pomocą połączenia GSM. Spektrometria mas to technika analityczna, pozwalająca na identyfikację nieznanych związków na poziomie wykrywalności rzędu ppb, a nawet ppt. Spektrometr mas może być wykorzystywany w monitoringu LZO, monitoringu powietrza atmosferycznego oraz powietrza w pomieszczeniach, monitoringu wody i ścieków, monitoringu gazów odlotowych oraz szeroko pojętej identyfikacji nieznanych substancji.

EcoSys to w pełni przenośny system kwadrupolowego spektrometru mas. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii w dziedzinie QMS zawierającej pełne oprzyrządowanie do laboratoriów otrzymano urządzenie o doskonałej wydajności i elastyczności, a dzięki…