Łaźnie wodne standardowe

Łaźnie wodne standardowe (6)

Łaźnie wodne do standardowe łaźnie laboratoryjne służące do ogrzewania naczyń laboratoryjnych wraz z zawartością. Łaźnie wodne pozwalają na kontrolowane ogrzewanie naczynia do zadanej temperatury. Wyróżniamy tutaj łaźnie ze sterowaniem analogowym, gdzie za sterownik kontroli temperatury służy gałką oraz łaźnie cyfrowe z wbudowanym wyświetlaczem LCD umożliwiającym podgląd zadanej i aktualnej temperatury. Wypełnienie łaźni wodnej stanowi woda, której poziom musi być odpowiedni. Łaźnie wodne służą do termostatowania próbek w temperaturze do temperatury wrzenia wody, czyli 100oC.

Laboratoryjna łaźnia wodna recyrkulacyjna z termostatem zanurzeniowym oraz ze sterowaniem cyfrowym umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury w zakresie od 5oC powyżej temperatury otoczenia do 100oC. Łaźnia posiada wbudowany wyświetlacz LCD pokazujący aktualną…
Laboratoryjne łaźnie wodne OvanTherm H z termostatem oraz ze sterowaniem cyfrowym umożliwiają precyzyjną kontrolę temperatury w zakresie 5oC powyżej temperatury otoczenia do 100oC. Łaźnie posiadają wbudowany wyświetlacz LCD pokazujący aktualną…
Laboratoryjne łaźnie wodne OvanTherm MultiMix wyposażone są w zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 20 litrów i wbudowane mieszadło magnetyczne na 5 lub 9 stanowisk, z których każde może być…
Laboratoryjne łaźnie wodne OvanTherm H CLEAR posiadają zbiornik wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego, który znajduje zastosowanie w badaniach analitycznych, mikrobiologicznych, chemicznych oraz każdych innych, w których zachodzi konieczność kontroli zmian…
Laboratoryjne łaźnie wodne ze sterowaniem cyfrowym umożliwiają precyzyjną kontrolę temperatury w zakresie 5oC powyżej temperatury otoczenia do 100oC oraz zaprogramowanie opóźnionego startu pracy w ciągu kolejnych 24 godzin. Łaźnie posiadają…
Laboratoryjne łaźnie wodne ze sterowaniem analogowym dostępne są w czterech wersjach pojemności zbiornika z zakresem temperatury od 5oC powyżej temperatury otoczenia do 100oC. Łaźnie można doposażyć w pokrywę z otworami…