Łaźnie wodne z wytrząsaniem

Łaźnie wodne z wytrząsaniem (2)

Łaźnie wodne z wytrząsaniem służą do równoczesnego ogrzewania i wytrząsania próbek. Łączą w sobie możliwość precyzyjnej kontroli temperatury oraz nastawy wolnej lub szybszej prędkości wytrząsania. Łaźnie wodne z wytrząsaniem znajdują zastosowanie w laboratoriach mikrobiologicznych, diagnostycznych i analitycznych oraz do wszystkich zastosowań w których konieczne jest jednoczesne ogrzewanie i wytrząsanie próbek. Wśród łaźni wodnych z wytrząsaniem wyróżniamy łaźnie z ruchem posuwisto-zwrotnym inaczej łaźnie horyzontalne oraz łaźnie orbitalne z ruchem kołowym.

Laboratoryjna łaźnia wodna model OBS10-27 z wytrząsaniem orbitalnym pozwala na dobranie najbardziej optymalnych warunków grzania i wytrząsania w szerokim zakresie nastawy prędkości obrotów. Zastosowany ruch kołowy jest przede wszystkim zalecany…
Łaźnie wodne z wytrząsaniem o ruchu posuwisto-zwrotnym modele BS127E i BS145E różnią się pojemnością zbiornika. Wyposażone są w kranik do szybkiego opróżniania zbiornika łaźni oraz wygodny uchwyt do przenoszenia. Podwójne…