Połyskomierze

Połyskomierze (3)

Połyskomierze (mierniki połysku) to przenośne urządzenia pomiarowe przeznaczone do pomiaru połysku. Najczęściej stosowane są połyskomierze jednokątowe (z jednym kątem pomiaru) 60° oraz trójkątowe (z trzema kątami pomiaru): 20°, 60° oraz 85°.
Połysk, czyli zdolność powierzchni do odbijania padającego promieniowania można podzielić na 3 zakresy: niski (mat), średni (półpołysk) i wysoki (wysoki połysk). Aby dobrać odpowiedni kąt, pod którym pomiar jest najbardziej efektywny zazwyczaj rozpoczyna się od pomiaru pod kątem 60°. Gdy podłoże wykazuje połysk w zakresie 10 do 70 GU (półpołysk) to kąt 60° jest odpowiedni do przeprowadzenia pomiaru. Gdy zakres pomiaru mieści się poniżej 10 GU zalecany jest pomiar pod kątem 85° (podłoże matowe). Pomiar przy 20° wykonuje się dla podłożu o wysokim połysku powyżej 70 GU.

Połyskomierze NHG to urządzenia pozwalające na pomiar połysku różnych materiałów. Połyskomierze NHG zostały w zgodności z międzynarodowymi normami ISO2813, ASTM D523, ASTM D2457 oraz GB/T 9754. Wyposażone są w duży,…
Połyskomierze HG przeznaczone są do pomiaru połysku różnych materiałów. Połyskomierze HG obsługuje się za pomocą jednego przycisku, a zmierzone wartości są wyświetlane na dużym, kolorowym wyświetlaczu. Dodatkowo wyświetlacz połyskomierza pokazuje…
Mini połyskomierz GT60S przeznaczony do pomiaru połysku pod kątem 60° m.in farb, powłok, tworzyw sztucznych na niewielkich i zakrzywionych powierzchniach. Miernik połysku GT60S jest lekki, kompaktowy i łatwy do przenoszenia.…