Aparatura analityczna, pomiarowa i wyposażenie laboratorium, XRF

Mieszadło magnetyczne z grzaniem MR Hei-Tec

Mieszadła magnetyczne wielkogabarytowe

Mieszadło z grzaniem i elektroniczną regulacją prędkości obrotowej w zakresie od 100 do 1400 obr./min. Cyfrowy wyświetlacz temperatury i prędkości obrotowej. Model przeznaczony do bardziej wymagających zastosowań. Cyfrowy wyświetlacz umożliwia…

Analizator łączony - Lactoscan COMBO

Analizatory mleka

Analizator LACTOSCAN COMBO to połączenie dwóch osobnych urządzeń – licznika komórek somatycznych SCC oraz ultradźwiękowego analizatora mleka w jednej obudowie. Elektroniczny licznik komórek somatycznych umożliwia szybką i dokładną analizę mleka…

Mały młyn kulowy RJM30D

Młyny kulowe

Mały młyn kulowy RJM30D wyposażony w trzy rolki (młyn trzyrolkowy) przeznaczony jest do rozdrabniania twardych materiałów do konsystencji proszku. Laboratoryjnym młynem RJM30D można rozdrabniać materiał o wielkości ziaren ok 7…

Młyny kulowe QM

Młyny kulowe

Laboratoryjne młyny kulowe  QM  to  jednostanowiskowe stacje mielące  przeznaczone  do bardzo dokładnego mielenia i mieszania  próbek w  warunkach laboratoryjnych.  Pozwalają na jednoczesne umieszczenie jednego  naczynia  wykonanego  z  dowolnego  dostępnego  materiału. …

Spektrofotometr sferyczny NS810

Spektrofotometry

Spektrofotometr sferyczny NS810 przeznaczony do pomiaru różnicy barw między wzorcem, a próbką, posiadający zaawansowane funkcje pomiarowe i uniwersalne zastosowanie. Spektrofotometr NS810 to najnowszy model producenta, w którym zastosowano geometrię pomiarową…

Młyny planetarno-kulowe XQM

Młyny kulowe

Planetarne młyny kulowe XQM są przeznaczone do mielenia, rozdrabniania, mieszania małych objętości próbek w celu uzyskania próbki końcowej o wysokim stopniu rozdrobnienia, wyposażone są w cztery stanowiska obróbki próbki. Planetarne…

Spektrofotometr YS3060

Spektrofotometry

Spektrofotometr YS3060 to nowo wprowadzony, najbardziej zaawansowany model o geometrii pomiarowej d/8, przeznaczony do pomiaru różnicy barwy między wzorcem a próbką badaną. Umożliwia pomiar trwałości barwników, trwałości kolorów, wytrzymałości barwy, przejrzystości,…

Spektrometr XRF Genius-IF

XRF laboratoryjne - biurkowe

Spektrometr XRF Genius-IF pierwszy biurkowy spektrometr EDXRF z wtórnymi filtrami odbiciowymi, to połączenie wysokiej jakości pomiarów XRF i ekonomii w analizie pierwiastkowej. Spektrometr XRF zapewnia nieniszczącą analizę ilościową i jakościową w…

Nasza oferta

W tym dziale:

Spektrometry XRF

Spektrometry XRF

Przenośne i laboratoryjne spektrometry rentgenowskie (XRF) przeznaczone są do identyfikacji stopów stali, metali nieżelaznych oraz aluminium, do nieniszczących analiz próbek mineralnych, glebowych, ceramiki i szkła. Analizatory XRF są polecane do badania stopów metali szlachetnych, w tym jubilerskich (karaty). Oferujemy spektrometry XRF posiadające funkcję pomiaru grubości powłok galwanicznych oraz analizatory XRF do badań zawartości siarki w paliwach, metali ciężkich w filtrach pyłowych lub wodzie. Posiadamy w ofercie urządzenia XRF do badania…

Zobacz artykuły...
Spektrometry iskrowe

Spektrometry iskrowe

Optyczne spektrometry emisyjne OES pracujące w trybie wzbudzenia łukowego (Arc OES) polecane są do analiz półilościowych, identyfikacji stopów a w trybie wzbudzenia iskrowego (spektrometry iskrowe Spark OES) do pełnych analiz ilościowych, łącznie z badaniem ppm zawartości m.in. węgla, siarki, fosforu i boru w próbce. Spektrometry iskrowe przeznaczone są do identyfikacji stopów metali, jak również do precyzyjnych analiz wielopierwiastkowych. Te przenośne i laboratoryjne analizatory metali posiadają biblioteki kalibracyjne dla poszczególnych grup…

Zobacz artykuły...
Spektrometry mas

Spektrometry mas

Przenośne spektrometry mas oraz spektrometry mas (MS) wersji laboratoryjnej. Innowacyjna sonda AquaProbe do analizy lotnych związków organicznych VOC umożliwia bezpośrednie pomiary z próbek ciekłych! Analiza w czasie rzeczywistym do 64 kanałów jednocześnie. Spektrometry te współpracują z bibliotekami NIST. Możliwość bezobsługowej zdalnej pracy za pomocą połączenia GSM. Spektrometria mas to technika analityczna, pozwalająca na identyfikację nieznanych związków na poziomie wykrywalności rzędu ppb, a nawet ppt. Spektrometr mas może być wykorzystywany w…

Zobacz artykuły...
Chromatografy gazowe

Chromatografy gazowe

Chromatografy gazowe przenośne i stacjonarne z różnymi detektorami w tym FID, TCD, ECD, PID, HID, TID, NPD, FPD i BCD z dozownikami on column, split/splitless i headspace. Dostępne są również innowacyjne mikrochromatografy wyposażone w detektor mikro TCD (µTCD) - urządzenia o niewielkich wymiarach przystosowane do trudnych i wymagających warunków jak np. praca w strefie zagrożenia wybuchem. Zastosowanie autosamplerów zwiększa precyzję analiz. Chromatografia gazowa GC jest obecnie jedną z podstawowych technik…

Zobacz artykuły...
Generatory gazu

Generatory gazu

Generatory gazów firmy F-DGS (wytwornice gazów). Generatory te są przeznaczone do wytwarzania wysokiej jakości gazów takich jak wodór i azot. Oferujemy również systemy do osuszania powietrza, usuwania CO2 i węglowodorów, generatory powietrza tzw. zero air oraz adsorpcyjne osuszacze powietrza. W sprzedaży posiadamy generatory pojedynczych gazów oraz generatory łączone, w tym: generatory wodór-powietrze oraz azot-powietrze. Zalety stosowania generatorów to przede wszystkim wysoka czystość gazów, stały i nieprzerwany dostęp do produkowanego gazu,…

Zobacz artykuły...
Autosamplery HTA

Autosamplery HTA

Autosamplery do chromatografów gazowych i cieczowych. Autosamplery firmy HTA do chromatografów GC i GC-MS występują w wersji dozowania próbek ciekłych, w wersji headspace do pobierania próbek gazowych z fazy nadpowierzchniowej oraz jako dozowniki "all in one" łączące techniki SPME, HEADSPACE i LIQUID w jednym urządzeniu. Autosamplery do chromatografów LC (HPLC, UHPLC, NanoLC, Preparative LC, LC-MS, IC) oferujemy w wersji ekonomicznej lub z opcją SPE ekstrakcji do fazy stałej (Solid Phase…

Zobacz artykuły...
Przesiewacze

Przesiewacze

Przesiewacze wibracyjne - wytrząsarki sitowe są to urządzenia przeznaczone do analizy sitowej umożliwiającej frakcjonowanie i ocenę materiału sypkiego pod względem rozmiaru cząstek, frakcji wielkościowych. Proces przesiewania odbywa się dzięki zastosowaniu w przesiewaczu sit o różnej wielkości oczek- ziarna mniejsze od oczek sita przechodzą, natomiast ziarna większe pozostają na sicie umożliwiając w ten sposób precyzyjny rozdział ziaren. Wytrząsarki wibracyjne znajdują zastosowanie w analizach gleby, selekcji ziaren, przemyśle cementowym, przemyśle tworzyw sztucznych…

Zobacz artykuły...
Biblioteki widm IR NIR Raman

Biblioteki widm IR NIR Raman

Oferujemy szeroki wybór bibliotek widm IR, NIR, Ramana różnych dostawców. Bazy danych spektralnych w połączeniu z oprogramowaniem spektrometrów są bardzo przydatnym narzędzem w analizach i identyfikacji związków badanych metodami spektrometrii w podczerwieni i spektrometrii Ramana. Biblioteki dostępne są w wygodnej cyfrowej formie na płycie CD, są kompatybilne z oprogramowaniami najpopularniejszych spektrometrów FTIR, NIR, Ramana: Bruker, Nicolet, Thermo, Perkin Elmer, Varian, Agilent, Shimadzu, Bomem, Midac, Galactic, Grams, Smiths Detection, SensIR, BioRad, …

Zobacz artykuły...
Młynki laboratoryjne

Młynki laboratoryjne

Młynki laboratoryjne to mechaniczne urządzenia przeznaczone do rozdrabniania próbek. Młynki laboratoryjne wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie niezbędne jest przygotowanie próbki przez jej rozdrobnienie, skruszenie lub zmielenie do postaci proszku. Młynki można podzielić w zależności od rodzaju i twardości próbki, oczekiwanego efektu mielenia i samej konstrukcji młynka. W ofercie posiadamy pionowe młynki tnące, poziome młynki tnące, młyny kulowe (jednostanowiskowe i wielostanowiskowe), planetarne młyny kulowe i kruszarki laboratoryjne.

Zobacz artykuły...
Pompy perystaltyczne

Pompy perystaltyczne

Pompy perystaltyczne umożliwiają przepompowanie cieczy w zamkniętym obiegu, za pomocą elastycznego przewodu (wężyka). Pompy perystaltyczne w zależności od funkcji jaką pełnią oraz ilości przepompowywanej cieczy można podzielić na: przepływowe pompy perystaltyczne, dozujące pompy perystaltyczne, przemysłowe pompy perystaltyczne, systemy dozowania i mini pompy, jak również ze względu na stopień zaawansowania: pompy perystaltyczne do podstawowych zastosowań czy inteligentne pompy perystaltyczne z funkcją dotykowego sterowania. Zaletą pomp perystaltycznych jest ich duża szczelność. Ciecz,…

Zobacz artykuły...
Spektrometry ICP

Spektrometry ICP

ICP-OES to spektrometry emisyjne ze wzbudzeniem w indukcyjnie sprzężonej plazmie (Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometers). Spektrometry ICP przeznaczone są do najbardziej zaawansowanych prac analitycznych wymagających obniżenia granic wykrywalności dla badanych pierwiastków. Spektrometry ICP-OES dostępne są w dwóch podstawowych typach: jako spektrometry sekwencyjne, które mierzą sygnał analityczne przy kolejnych długościach fali oraz spektrometry równoczesne, gdzie następuje rejestracja wielu długości fali w tym samym czasie, co pozwala na znacznie skrócenie…

Zobacz artykuły...
Analizatory elementarne

Analizatory elementarne

Analiza elementarna daje możliwość poznania składu pierwiastkowego mieszanin i związków chemicznych. Wysokiej jakości analizatory elementarne są niezastąpionym wyposażeniem każdego laboratorium analitycznego. Oferujemy analizatory elementarne do oznaczania węgla, wodoru i azotu firmy Sundy. Analiza elementarna pozwala na badania w geologii, przemyśle wydobywczym, ochronie środowiska, rolnictwie itp.

Zobacz artykuły...
Analizatory żywności i pasz

Analizatory żywności i pasz

Analizatory żywności to przyrządy służące do określania zawartości składników zawartych w badanej żywności. Za ich pomocą możliwa jest też analiza różnych właściwości fizycznych i reologicznych badanych próbek, tekstury, uziarnienia itp. Wykorzystywane również są do wykrywania zafałszowań żywności.

Zobacz artykuły...
Kolorymetry

Kolorymetry

Kolorymetry i spektrofotometry to urządzenia optyczne służące do pomiaru barwy, umożliwiają pomiar różnicy kolorów między wzorcem, a próbką badaną. Kolorymetry znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu m.in. w farmaceutycznym, kosmetycznym, drukarskim, do analiz farb, tekstyliów, opakowań, produktów plastikowych, przy produkcji mebli i tapicerek i wielu innych. Oferujemy szeroką gamę urządzeń do pomiarów różnic kolorów od prostych, ekonomicznych mierników kolorów do rutynowych analiz w kontroli jakości produkcji, po zaawansowane spektrofotometry o…

Zobacz artykuły...
Komory świetlne do wizualnej oceny barw

Komory świetlne do wizualnej oceny barw

Komory świetlne przeznaczone są do wizualnego określania barw w różnym oświetleniu. Dzięki zastosowaniu źródeł światła o różnej temperaturze barwowej możliwe jest wizualne porównywanie kolorów próbek i badanie zjawiska metameryzmu. Oferujemy kabiny świetlne wyposażone w 4 do 6 źródeł światła. Komory do wizualnej oceny barw przeznaczone są głównie do kontroli jakości różnych partii materiału.W ofercie posiadamy komory świetlne serii T wyposażone w cztery T60 (4) i pięć źródeł światła T60 (5),…

Zobacz artykuły...
Połyskomierze

Połyskomierze

Połyskomierze (mierniki połysku) to przenośne urządzenia pomiarowe przeznaczone do pomiaru połysku. Najczęściej stosowane są połyskomierze jednokątowe (z jednym kątem pomiaru) 60° oraz trójkątowe (z trzema kątami pomiaru): 20°, 60° oraz 85°.Połysk, czyli zdolność powierzchni do odbijania padającego promieniowania można podzielić na 3 zakresy: niski (mat), średni (półpołysk) i wysoki (wysoki połysk). Aby dobrać odpowiedni kąt, pod którym pomiar jest najbardziej efektywny zazwyczaj rozpoczyna się od pomiaru pod kątem 60°. Gdy…

Zobacz artykuły...
Mieszadła magnetyczne i podgrzewacze

Mieszadła magnetyczne i podgrzewacze

Mieszadła magnetyczne i podgrzewacze wykorzystywane są w laboratoriach do jednoczesnego mieszania i podgrzewania lub tylko mieszania / podgrzewania cieczy w naczyniach laboratoryjnych (kolbach, zlewkach itp.), w zależności od potrzeb użytkownika. W ofercie posiadamy różnego rodzaju laboratoryjne mieszadła magnetyczne: z płytą aluminową lub ceramiczną; wielkogabarytowe, wielostanowiskowe z funkcją podgrzewania lub bez, podgrzewacze aluminiowe oraz wielostanowiskowe ławy grzewcze do aparatu Kjeldahla i Soxhleta. Oferowane przez nas mieszadła i podgrzewacze wykonane są z…

Zobacz artykuły...
Mieszadła mechaniczne

Mieszadła mechaniczne

Mieszadła mechaniczne to urządzenia laboratoryjne składające się z silnika elektrycznego, który napędza metalowy pręt zakończony łopatkami zanurzonymi w mieszanej cieczy. Laboratoryjne mieszadła mechaniczne są powszechnie używane m.in w laboratoriach przemysłowych, badawczych, kosmetycznych do mieszania i dyspergowania materiału stałego i cieczy, mieszania w układzie ciecz-ciecz o różnej lepkości - od niskiej do wysokiej. Dostępne są mieszadła o różnej prędkości obrotów i stopniu zaawansowania, wyposażone w wyświetlacz cyfrowy lub bez wyświetlacza -…

Zobacz artykuły...
Homogenizatory

Homogenizatory

Homogenizatory laboratoryjne przeznaczone są do mieszania, dyspergowania, rozdrabniania i wytwarzania jednorodnej mieszaniny ze składników, które w warunkach normalnych nie mieszają się ze sobą. Laboratoryjne homogenizatory mechaniczne mogą być powszechnie wykorzystywane m.in w biotechnologii do dyspergowania tkanek, w przemyśle medycznym, kosmetycznym, petrochemicznym, a także do mieszania i homogenizacji farb. Działanie homogenizatorów ultradźwiękowych (sonikatorów), oparte jest na dezintegracji cząstek bądź komórek zawartych w zawiesinie przy użyciu ultradźwięków. Sonikatory wykorzystywane są m.in do…

Zobacz artykuły...
Inkubatory

Inkubatory

Inkubatory laboratoryjne to urządzenia przeznaczone do stworzenia i utrzymania kontrolowanych warunków takich jak temperatura, wilgotność oraz skład atmosfery. Inkubatory laboratoryjne stosowane są m.in do hodowli roślin, do badań mikrobiologicznych itp. Najcześciej spotykane inkubatory to: inkubatory mikrobiologiczne z naturalnym obiegiem powietrza, inkubatory mikrobiologiczne z wymuszonym obiegiem powietrza, inkubatory zamrażarkowe, inkubatory z funkcją wytrząsania, inkubatory z atmosferą CO2.  

Zobacz artykuły...
Spektrometry FTIR

Spektrometry FTIR

Spektrofotometry IR wykorzystują absorpcję w podczerwieni. Technika spektroskopowa, w której stosuje się promieniowanie podczerwone, pozwala na rejestrację widm oscylacyjnych cząsteczek chemicznych. Zastosowanie transformacji Fouriera (FT-IR) zwiększa czułość pomiarów i rozdzielczość urządzeń. Spektrometry FTIR z odpowiednimi przystawkami umożliwiają pomiary w tabletkach KBr, w roztworach i w fazie gazowej.Spektroskopia fourierowska w podczerwieni znalazła zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Uzyskane widma oscylacyjne mają bardzo złożony charakter (zwłaszcza obszar daktyloskopowy tzw. fingerprint), dzięki czemu…

Zobacz artykuły...
Mikroskopy

Mikroskopy

Mikroskopy są urządzeniami powszechnie używanymi podczas prowadzenia badań biologicznych, w szczególności w badaniach laboratoryjnych z zakresu medycyny, diagnostyki laboratoryjnej, biochemii, cytologii, hematologii, urologii i wielu innych. Obecnie dostępne mikroskopy pozwalają na uzyskiwanie bardzo dużych powiększeń przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej rozdzielczości oraz ostrości obrazu i głębi koloru. W naszej ofercie znajdziecie Państwo mikroskopy począwszy od nieskomplikowanych mikroskopów biologicznych skończywszy na wysokowyspecjalizowanych mikroskopach optycznych z układem wielosoczewkowym. Polecamy również mikroskopy polaryzacyjne,…

Zobacz artykuły...
Spektrometry AAS

Spektrometry AAS

Posiadamy w sprzedaży spektrometry absorpcji atomowej ASA w wersjach z atomizacją płomieniową (FAAS) i z piecem grafitowym (GFAAS). Zastosowanie atomizera elektrotermicznego polepsza limity detekcji w porównaniu do atomizera płomieniowego. Absorpcyjna spektrometria atomowa (w skrócie ASA lub AAS - Atomic Absorption Spectrometry) jest metodą analityczną wykorzystywaną do oznaczania śladowych ilości pierwiastków chemicznych w próbkach stałych, ciekłych i gazowych. Spektrometry ASA są szeroko stosowane do oznaczania zawartości metali ciężkich w glebie, ściekach…

Zobacz artykuły...
Spektrofotometry UV-VIS

Spektrofotometry UV-VIS

Posiadamy w ofercie spektrofotometry VIS i UV-VIS jednowiązkowe i dwuwiązkowe, z rejestracją punktową jak również spektrometry UV-VIS skanujące długość fali. Oferujemy proste, ekonomiczne urządzenia do rutynowych analiz, jak również specjalne spektrometry przeznaczone do analiz DNA, kwasów nukleinowych i białek, przeznaczone do pracy z mikroobjętościami (0.2 μl). Nasza oferta obejmuje spektrofotometry UV-VIS pracujące w trybie fotometrycznym (pomiar absorbancji, transmitancji), dedykowane do pomiarów kinetycznych, umożliwiające pomiary przy wielu długościach fal.

Zobacz artykuły...
Lepkościomierze rotacyjne

Lepkościomierze rotacyjne

Lepkościomierze (wiskozymetry) to przyrządy pomiarowe służące do pomiaru lepkości płynów. Jednymi z najczęściej stosowanych lepkościomierzy laboratoryjnych są lepkościomierze rotacyjne, które służą do wyznaczania współczynnika lepkości dynamicznej. Dużą zaletą lepkościomierzy rotacyjnych jest ich szeroki zakres stosowania, nadają się do pomiaru cieczy o bardzo niskiej lepkości jak i do cieczy o bardzo wysokiej lepkości. Oferowane przez nas mierniki lepkości serii NDJ, SNB i DV wyposażone są w wyświetlacz LCD pokazujący parametry takie…

Zobacz artykuły...
Polarymetry

Polarymetry

Polarymetry to przyrządy optyczne służące do pomiaru kąta skręcania płaszczyzny polaryzacji światła spolaryzowanego przez roztwór badanej substancji. Jednym z najbardziej znanych rodzajów polarymetrów jest ręczny polarymetr półcieniowy – kołowy (model WXG-4), który umożliwia precyzyjne wyznaczenie płaszczyzny polaryzacji, pomiar polega na ustawieniu analizatora w ten sposób, aby dwie połówki koła w polu obserwacji miały taką samą jasność. Po wstawieniu do polarymetru rurki z roztworem obraz zmienia się, ponieważ roztwór spowodował skręcenie…

Zobacz artykuły...
Refraktometry

Refraktometry

Refraktometria jest metodą analityczną opartą na pomiarze współczynnika załamania światła (inaczej indeksu refrakcji). Współczynnik załamania światła jest charakterystyczną właściwością danej substancji, a jego znajomość umożliwia identyfikację substancji lub może być kryterium oceny jej czystości. Na podstawie współczynnika załamania światła można wyznaczyć refrakcję molową, która jest wielkością stałą dla danego związku. Do pomiarów współczynnika załamania światła stosuje się przyrządy optyczne zwane refraktometrami. Najczęściej są to proste refraktometry Abbego z okularem wyposażonym…

Zobacz artykuły...
Termomiksery

Termomiksery

Termomiksery to urządzenia przeznaczone do mieszania próbek w regulowanych warunkach termicznych. W zależności od modelu posiadają możliwość mieszania, grzania i chłodzenia, przez co mogą być wykorzystane jako wytrząsarki, miksery lub termostaty. Termomiksery mogą być wykorzystane do analiz DNA, reakcji enzymatycznych, ekstrakcji białek, polisacharydów, lipidów i itp.

Zobacz artykuły...
Wytrząsarki

Wytrząsarki

Wytrząsarki stanowią podstawowe wyposażenie różnych typów laboratoriów i znajdują szerokie zastosowanie w aplikacjach mikrobiologicznych, analitycznych, hematologicznych. Dostępne u nas w ofercie wytrząsarki orbitalne, dzięki możliwości pracy ciągłej oraz programowaniu zadanych parametrów są doskonałym narzędziem do hodowli kultur bakterii i grzybów, badania procesów enzymatycznych, prowadzenia procesów ekstrakcji, a szeroki wybór modeli i dostępnych akcesoriów pozwala na dopasowanie konfiguracji urządzenia bezpośrednio do potrzeb użytkownika. Oferujemy również duże wytrząsarki inkubacyjne z chłodzeniem (inkubatory…

Zobacz artykuły...
Łaźnie laboratoryjne

Łaźnie laboratoryjne

Łaźnie laboratoryjne służą przede wszystkim do ogrzewania lub chłodzenia naczyń laboratoryjnych wraz z ich zawartością. Ich głównym zadaniem jest równomierne doprowadzenie ciepła i utrzymanie stabilnej temperatury w ogrzewanym naczyniu. W przeciwieństwie do płyt grzejnych/podgrzewaczy ciepło doprowadzane jest do całej powierzchni naczynia, a nie tylko od spodu, co ma pozytywny wpływ na przeprowadzane procesy fizyczne lub chemiczne w naczyniu. Najpopularniejszym typem łaźni laboratoryjnych są łaźnie wodne z termostatem, wśród nich wyróżniamy…

Zobacz artykuły...
Mieszalniki

Mieszalniki

Mieszalniki przeznaczone są do ujednolicenia oraz dokładnego wymieszania proszków lub granulatów. Manualny załadunek i zamykanie otworu wylotowego eliminuje możliwość wydostania się próbek podczas mieszania. Urządzenie wykonane jest z wypolerowanej stali nierdzewnej, co zapobiega zanieczyszczeniu mieszanych próbek.

Zobacz artykuły...
Dejonizatory wody

Dejonizatory wody

Dejonizatory Polwater produkują wodę dejonizowaną (demineralizowaną) o najwyższej czystości chemicznej i mikrobiologicznej, która znajduje zastosowanie w praktycznie każdym laboratorium analitycznym.Ultraczysta woda jest m. in. niezbędna do sporządzania odczynników, zasilania generatorów wodoru czy niektórych systemów analitycznych.Duży zakres wydajności dejonizatorów Polwater pozwala na dobranie optymalnego urządzenia do bieżących potrzeb w naszym laboratorium.Oferowane parametry jakościowe produkowanej wody dejonizowanej są wyjątkowo stabilne i nie ulegają wahaniom nawet w długim okresie eksploatacyjnym. Produkcja ultraczystej wody…

Zobacz artykuły...
Wagi

Wagi

Wagi należą do grupy urządzeń, które są podstawowym wyposażeniem każdego laboratorium. Oferujemy najwyższej klasy urządzenia pomiarowe przeznaczone do laboratoriów, instytutów badawczych, branży chemicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej a także tam, gdzie zachodzi potrzeba precyzyjnego zważenia próbki. Wagi wyprodukowane są przez polską firmę RADWAG o bogatej historii i ogromnym doświadczeniu w produkcji precyzyjnych wag. Nasza oferta została podzielona na trzy grupy produktowe: wagi analityczne, precyzyjne oraz wagosuszarki przeznaczone do precyzyjnej analizy wilgotności i…

Zobacz artykuły...
Kalorymetry izoperiboliczne

Kalorymetry izoperiboliczne

Kalorymetry znajdują zastosowanie do określania wartości opałowej materiałów zarówno stałych jak i płynnych, takich jak węgiel, koks, olej naftowy, mączka cementowa, biopaliwa, jak również materiały budowlane.  Oferowane kalorymetry spełniają wiele norm międzynarodowych. Dzięki technologii magistrali CAN mamy możliwość sterowania wielu urządzeń jednym komputerem.

Zobacz artykuły...