Generatory powietrza

Generatory powietrza (2)

Generatory powietrza zerowego serii ZA i DEIMOS UZA zapewniają produkcję powietrza suchego i oczyszczonego z węglowodorów (poniżej 0.05 ppm) oraz eliminują konieczność stosowania w laboratorium niewygodnych butli z gazem. Generatory gazu charakteryzują się m.in niezawodnością i wysoką wygodą stosowania z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Wytwornice powietrza serii ZA wymagają użycia zewnętrznego kompresora powietrza (dostępny opcjonalnie), natomiast wytwornice serii DEIMOS UZA wyposażone są w zintegrowany kompresor.

Powietrze  Zero  Air  przeznaczone  do celów analitycznych wytwarzane jest w trzech krokach z otaczającego powietrza:
Krok 1: Pre-filtracja
Zewnętrzny kompresor powietrza dostarcza sprężone powietrze do filtra cząstek o wysokiej wydajności, który wyłapuje wszystkie cząstki mogące spowodować uszkodzenie systemu. W procesie filtracji następuje oczyszczenie powietrza z wody i innych cząstek większych niż 5 mikronów.  
Krok 2: Oddzielanie HC i CO
Po opuszczeniu filtra powietrze wprowadzane jest do wysokotemperaturowego katalizatora platynowego, w którym następuje usunięcie węglowodorów aż do zawartości poniżej 0.05 ppm.
Krok 3: Filtracja końcowa
Filtr o wysokiej wydajności ma na celu zapobieganie przedostania się wszelkiego rodzaju cząstek do wnętrza urządzenia.

Generator powietrza ultra-czystego Zero Air firmy F-DGS jest jednym z najmniejszych i najbardziej wydajnych systemów powietrznych wolnych od węglowodorów do zastosowań laboratoryjnych. Wykorzystanie technologii PSA pozwala usunąć węglowodory poniżej 0.05…
Generatory powietrza ZeroAir korzystając z powietrza sprężonego z zewnętrznych kompresorów, generatory Zero Air wytwarzają suche i wolne od węglowodorów powietrze, które może być wykorzystywane do detektorów w chromatografii gazowej. Zaprojektowane…