Chromatografy gazowe

Chromatografy gazowe (4)

Chromatografy gazowe przenośne i stacjonarne z różnymi detektorami w tym FID, TCD, ECD, PID, HID, TID, NPD, FPD i BCD z dozownikami on column, split/splitless i headspace. Dostępne są również innowacyjne mikrochromatografy wyposażone w detektor mikro TCD (µTCD) - urządzenia o niewielkich wymiarach przystosowane do trudnych i wymagających warunków jak np. praca w strefie zagrożenia wybuchem. Zastosowanie autosamplerów zwiększa precyzję analiz.

Chromatografia gazowa GC jest obecnie jedną z podstawowych technik analitycznych pozwalającą na oznaczanie poszczególnych składników złożonych mieszanin związków chemicznych. Warunkiem pomiaru jest przeprowadzenie próbki w stan lotny oraz stabilność oznaczanych składników w wymaganej temperaturze. W przypadku trudno lotnych substancji można zastosować technikę dozowania headspace. Dzięki dużemu wyborowi detektorów GC oraz kolumn chromatograficznych, chromatografy gazowe odgrywają dużą rolę w kontroli jakości produktów chemicznych w wielu dziedzinach, np. w medycynie do wykrywania substancji w krwi i moczu, przemyśle petrochemicznych do określania jakości paliw i olejów, w kryminalistyce, w badaniach środowiskowych w rolnictwie (pestycydy, oraz do celów wojskowych.
Chromatografy gazowe najczęściej są urządzeniami stacjonarnymi przeznaczonymi do tradycyjnych laboratoriów analitycznych. W połączeniu z automatycznymi podajnikami próbek stanowią dokładne i wydajne systemy analityczne. Natomiast przenośne wersje walizkowe chromatografów gazowych sprawdzają się w laboratoriach mobilnych oraz w pracach terenowych.

Chromatograf gazowy DPS600 jest chromatografem modułowym, którego poszczególne komponenty mogą być dowolnie zestawiane pod kątem indywidualnych aplikacji chromatograficznych i wymagań użytkownika. Szeroki wybór detektorów (m. in FID, PID, BCD) oraz dozowników…
Chromatograf gazowy DPS Companion jest przenośnym, modułowym systemem chromatografii gazowej GC. Poszczególne moduły chromatografu mogą być zestawiane, w celu osiągnięcia najlepszej  efektywności  i  konfigurowane  dla  wielu metod chromatograficznych.  Można wybierać  spośród …
Chromatograf gazowy μTCD I-GRAPH-XPX  to procesowy system chromatografii gazowej GC marki INRAG o modułowej budowie, zaprojektowany by pracować w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywną ATEX, klasa odporności Ex de…
Chromatograf analityczny GC-MS 6800 jest kompletnym, kompleksowym urządzeniem łączącym w sobie wysoką wydajność i jakość analiz oraz atrakcyjną cenę i niskie koszty eksploatacyjne. Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (GC-MS)…