Spektrofotometry UV-VIS

Spektrofotometry UV-VIS (12)

Posiadamy w ofercie spektrofotometry VIS i UV-VIS jednowiązkowe i dwuwiązkowe, z rejestracją punktową jak również spektrometry UV-VIS skanujące długość fali. Oferujemy proste, ekonomiczne urządzenia do rutynowych analiz, jak również specjalne spektrometry przeznaczone do analiz DNA, kwasów nukleinowych i białek, przeznaczone do pracy z mikroobjętościami (0.2 μl). Nasza oferta obejmuje spektrofotometry UV-VIS pracujące w trybie fotometrycznym (pomiar absorbancji, transmitancji), dedykowane do pomiarów kinetycznych, umożliwiające pomiary przy wielu długościach fal.