Spektrometry ICP

Spektrometry ICP (2)

ICP-OES to spektrometry emisyjne ze wzbudzeniem w indukcyjnie sprzężonej plazmie (Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometers).

Spektrometry ICP przeznaczone są do najbardziej zaawansowanych prac analitycznych wymagających obniżenia granic wykrywalności dla badanych pierwiastków.

Spektrometry ICP-OES dostępne są w dwóch podstawowych typach: jako spektrometry sekwencyjne, które mierzą sygnał analityczne przy kolejnych długościach fali oraz spektrometry równoczesne, gdzie następuje rejestracja wielu długości fali w tym samym czasie, co pozwala na znacznie skrócenie całej analizy. Jedną z najnowocześniejszych technik wykorzystania ICP jest ICP-MS, gdzie spektrometr mas sprzężony zostaje z plazmą.

Spektrometr mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną – system ICP-MS 2000 ICP-MS (spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną) to jedna z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technik stosowanych do analiz wielopierwiastkowych. Technika…
Model  ICP  3000  jest  to  spektrometr optyczny  ze  wzbudzeniem  w  indukcyjnie sprzężonej  plazmie  (ICP-OES);  typ:  równoczesny (simultaneous).  Oznacza  to  możliwość bezpośredniego i jednoczesnego odczytu pełnego spektrum  pierwiastków  w  prowadzonej  analizie…