Polarymetry

Polarymetry (3)

Polarymetry to przyrządy optyczne służące do pomiaru kąta skręcania płaszczyzny polaryzacji światła spolaryzowanego przez roztwór badanej substancji. Jednym z najbardziej znanych rodzajów polarymetrów jest ręczny polarymetr półcieniowy – kołowy (model WXG-4), który umożliwia precyzyjne wyznaczenie płaszczyzny polaryzacji, pomiar polega na ustawieniu analizatora w ten sposób, aby dwie połówki koła w polu obserwacji miały taką samą jasność. Po wstawieniu do polarymetru rurki z roztworem obraz zmienia się, ponieważ roztwór spowodował skręcenie płaszczyzny polaryzacji. Pokręcając tarczą obrotową doprowadza się pole widzenia ponownie do jednolitego zaciemnienia trzech części pola widzenia. Różnica między kątem odczytanym w tym położeniu, a zerem polarymetru jest równa kątowi skręcenia.

Polarymetry półautomatyczne (model PLRS-5) lub automatyczne (seria P lub seria WZZ) umożliwiają zwiększenie automatyzacji pomiarów przez co znacznie skraca się czas wykonanej analizy. Wyniki pomiarów wyświetlane są automatycznie na monitorze LCD. Zapewnia to możliwość szybkiego odczytania uzyskanego wyniku i eliminuje niedogodności związane z odczytem analogowym. Automatyczne polarymetry laboratoryjne charakteryzują się dużą czułością, łatwością obsługi i dokładnością odczytu wyników.

Polarymetry automatyczne serii P zostały zaprojektowane w oparciu o technologię automatycznego pomiaru fotoelektrycznego, co zapewnia niezawodność otrzymywanych pomiarów oraz prostą obsługę. Wykonywane pomiary skręcalności optycznej pozwalają na określenie gęstości, stężenia…
Polarymetr półautomatyczny model PLRS-200 jest przyrządem służącym do pomiaru kąta skręcania płaszczyzny polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo. Laboratoryjny polarymetr półautomatyczny znajduje zastosowanie szczególnie do pomiarów substancji optycznie czynnych.  Za jego pomocą…
Laboratoryjny polarymetr kołowy (dyskowy) PLRM-4 jest polarymetrem sterowanym ręcznie. Polarymetr półcieniowy PLRM-4 umożliwia precyzyjny pomiar kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła i jest odpowiedni do określania stężenia próbek. Może być stosowany…