Akcesoria XRF

Akcesoria XRF (4)

Wygodą i zaletą metody XRF w porównaniu do innych zaawansowanych technik analitycznych jest brak konieczności specjalistycznego przygotowywania próbki do badań. Jednak w przypadku niektórych aplikacji wybór odpowiedniej metody przygotowania próbki będzie miał wpływ na powtarzalność i dokładność otrzymanych wyników. Dotyczy to głównie analiz próbek mineralnych, gdzie ważna będzie homogenizacja materiału, zapobiegająca błędom podczas wykonywania analizy. Próbka powinna być możliwie drobno zmielona i wymieszana, następnie poddana prasowaniu (tabletkowaniu) lub ubiciu w specjalnie zaprojektowanym kubeczku do analiz XRF. W kubeczkach z użyciem  odpowiednio dobranej folii można badać również próbki ciekłe. 

Model EQP-30 to ręczna prasa hydrauliczna o podwyższonym zakresie nacisku do 30 ton (dla tabletek 40mm). Łączy w sobie wytrzymałość i solidność z prostą i bezpieczną obsługą. System hydrauliczny zwielokrotnia…
Młynek kulowy EQM-402 przeznaczony jest do homogenizacji próbki oraz mieszania jej z lepiszczem pod kątem późniejszych analiz XRF. Młynek może kruszyć, mieszać i homogenizować małe objętości materiału w bardzo krótkim…
Niektóre aplikacje w analizach XRF i LIBS wymagają odpowiedniego przygotowania próbki, by uzyskać powtarzalne i reprezentatywne wyniki. Dotyczy to głównie próbek mineralnych oraz innych próbek w postaci proszków, które należy…
Prasa XRF model EQP-1 to ręczna praska hydrauliczna przeznaczona do przygotowywania próbek pod kątem analiz XRF oraz LIBS. Praska działa z naciskiem do 20 ton przy czym jest prosta i…