Spektrofotometry

Spektrofotometry (6)

Spektrofotometry to zaawansowane narzędzia do pomiarów różnic barw wzorców i badanej próby, metameryzmu (posiadają wiele źródeł światła), a także reflektancji oraz obserwacji całego spektrum światła. Znajdują zastosowanie w produkcji i opracowaniu kolorów, profesjonalnej kontroli jakości, określaniu zgodności ze standardami i określonymi wartościami tolerancji w przestrzeni barw Lab. Cechują się wysoką dokładnością i szerokimi możliwościami technicznymi.

Oferowane spektrofotometry zgodne są z przestrzenią barw CIE Lab, opartą na bazie tzw. trójchromatycznego modelu percepcji barwy. Podają dane numeryczne stanowiące wartość bezwzględną oraz różnicę będącą opartą na pomiarze różnicy odcienia, nasycenia i jasności. Możliwe jest uzyskanie pomiarów całego widma mierzonego światła (w zakresie 400-700 nm z rozdzielczością 10nm) oraz współczynnika odbicia.

System ten stosuje się na całym świecie do kontroli kolorów tkanin, farb, tuszy, tworzyw sztucznych, papieru, materiałów drukowanych i innych przedmiotów.

 

Spektrofotometr sferyczny NS810 przeznaczony do pomiaru różnicy barw między wzorcem, a próbką, posiadający zaawansowane funkcje pomiarowe i uniwersalne zastosowanie. Spektrofotometr NS810 to najnowszy model producenta, w którym zastosowano geometrię pomiarową…
Przenośny spektrofotometr NS800 do pomiaru różnicy barwy wzorca i próbki mierzonej, o geometrii pomiarowej 45°/0°, wysokiej dokładności i powtarzalności pomiarów. Zalecany wszędzie tam, gdzie wymagany jest pomiar zgodny z wrażeniem…
Spektrofotometr YS3060 to nowo wprowadzony, najbardziej zaawansowany model o geometrii pomiarowej d/8, przeznaczony do pomiaru różnicy barwy między wzorcem a próbką badaną. Umożliwia pomiar trwałości barwników, trwałości kolorów, wytrzymałości barwy, przejrzystości,…
Spektrofotometr YS3020 to nowo wprowadzony, zaawansowany model o geometrii pomiarowej d/8, przeznaczony do pomiaru różnicy barwy między wzorcem a próbką badaną. Umożliwia pomiar trwałości barwników, trwałości kolorów, wytrzymałości barwy, przejrzystości, połyskliwości…
Spektrofotometr YS3010 to ekonomiczna wersja zaawansowanego modelu o geometrii pomiarowej d/8, przeznaczony do pomiaru różnicy barwy między wzorcem a próbką badaną. Umożliwia pomiar trwałości barwników, trwałości kolorów, wytrzymałości barwy, przejrzystości, połyskliwości…
Spektrofotometr TS7700 to najbardziej zaawansowany przenośny przyrząd do badania różnicy kolorów w naszej ofercie. Jest to przenośny spektrofotometr o geometrii sferycznej d/8o i pionowej konstrukcji, umożliwia dokładny pomiar w trybach…