Spektrometry FTIR

Spektrometry FTIR (2)

Spektrofotometry IR wykorzystują absorpcję w podczerwieni. Technika spektroskopowa, w której stosuje się promieniowanie podczerwone, pozwala na rejestrację widm oscylacyjnych cząsteczek chemicznych. Zastosowanie transformacji Fouriera (FT-IR) zwiększa czułość pomiarów i rozdzielczość urządzeń. Spektrometry FTIR z odpowiednimi przystawkami umożliwiają pomiary w tabletkach KBr, w roztworach i w fazie gazowej.
Spektroskopia fourierowska w podczerwieni znalazła zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Uzyskane widma oscylacyjne mają bardzo złożony charakter (zwłaszcza obszar daktyloskopowy tzw. fingerprint), dzięki czemu możliwa jest jednoznaczna identyfikacja związku na podstawie uzyskanego spektrum. W tym celu niezwykle pomocne są biblioteki widm IR, przeglądane z poziomu oprogramowania spektrometru FTIR, zawierające bazy widm związków organicznych i nieorganicznych (np. bazy widm związków niebezpiecznych, polimerów przemysłowych, farmaceutyków, pestycydów i wiele innych). Spektrometry FT-IR służą również do badań ilościowych. Oznaczanie zawartości poszczególnych substancji metodą spektrofotometryczną zwykle skraca czas analizy w porównaniu do analiz chemicznych, np. w analizie zawartości SiO2 w masach formierskich.

Spektrofotometr WQF 530 to laboratoryjny spektrofotometr IR z transformacją Fouriera (FT-IR), wyposażony w interferometr Michelsona. Komora próbkowa może pomieścić różne rodzaje przystawek, do wyboru mamy: diamentową przystawkę ATR, przystawkę ATR w…
Spektrometr WQF 510A/520A to laboratoryjny spektrofotometr IR z transformacją Fouriera (FT-IR), wyposażony w interferometr Michelsona. Spektrofotometr FTIR sterowany jest za pomocą komputera, Przełączanie między wewnętrznymi i zewnętrznymi wiązkami światła umożliwia…